Управление на рециклируеми отпадъци
Начало / Дейности / Управление на рециклируеми отпадъци
Управление
на рециклируеми отпадъци
На своите фирмени клиенти от цялата страна, ЕКОМАКС има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове метални и неметални вторични суровини, в това число и "от място"

Управление на рециклируеми отпадъци

На своите фирмени клиенти от цялата страна, ЕКОМАКС има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове метални и неметални вторични суровини, в това число и "от място".

Дружеството разполага с необходимата собствена специализирана техника за демонтаж, нарязване, шредиране, балиране, товарене и транспортиране на метален и неметален скрап. ЕКОМАКС поддържа високо квалифициран и опитен екип от служители и работници, които могат да демонтират, нарежат и натоварят вторичните суровини от всяко място, посочено от клиента.

На своите фирмени клиенти в цялата страна, ЕКОМАКС има възможност да предостави за ползване специализирани “мултилифт” контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен цвят и обем за да са пригодни за различните типове вторични суровини, както и с цел максимално да се улесни ползването им от клиентите на фирмата. Специализираните контейнери придават прегледен вид на площадките, където се съхраняват отпадъците и улесняват контрола по периодичноста, количеството и типа вторични суровини, които се генерират и респективно предават за рециклиране.

Когато работите с нас Вие получавате следните основни предимства:

  • Отлични изкупни цени – съобразени с цените на суровините на световните пазари;
  • Широка гама на изкупуваните вторични суровини;
  • Незабавно разплащане – по желания от Вас начин;
  • Точен анализ и експертна оценка за точната стойност на Вашата стока.

Където и да се намирате, каквото и да продавате, независимо дали представлявате фирма, организация или работите за себе си, можете да се свържете с нас за да:

  • оферирате дадена стока;
  • изпратите мостра с молба за експертна оценка и анализ;
  • потърсите най-добрия пазар за дадена суровина.
Управление на рециклируеми отпадъци
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano