Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО
Начало / Дейности / Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО
Сметосъбиране
и сметоизвозване на ТБО
ЕКОМАКС има техническа и персонална обезпеченост за да извършва услуги по сметосъбиране и по сметоизвозване на твърди битови отпадъци или на производствени отпадъци, приравнени към битови

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

ЕКОМАКС има техническа и персонална обезпеченост и извършва услуги по сметосъбиране и по сметоизвозване на твърди битови отпадъци – ТБО(или на производствени отпадъци, приравнени към битови) за общини и големи по площ предприятия, на територията на цялата страна. Отпадъците се събират и транспортират в контейнери, с обем: 1,1 м3 – тип "бобър", кофи и/или в по - големи открити или закрити контейнери с обем от 4,4 м3 до 40 м3. Отпадъците се извозват до законно депо за ТБО от специализирани камиони на ЕКОМАКС като дружеството ни осигурява и необходимия персонал за дейността.

Фирмата ни разполага с необходимите разрешителни за извършване на дейности по транспортиране и третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ.

На територията на нашите корпоративни клиенти можем да разположим и специализирани цветни контейнери/съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци/ – пластмаса, хартия, стъкло и метал. Контейнерите ще придадат прегледен вид на площадките, където се съхраняват отпадъци и ще улеснят контрола по периодичноста, количеството и типа вторични суровини, които се акумулират и респективно предават за рециклиране в резултат на въведеното разделно сметосъбиране.

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano