Свържете се с Екомакс

Екомакс - управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Екомакс
Офис Варна

гр.Варна, ул. Ген.Колев № 54, офис 21, ет. 5
Адрес за кореспонденция: гр.Варна 9014, п.к. 14

Т: 052 694 600
Ф: 052 694 800
М: 0899 134 397
e-mail: info@ecomax.bg
 

Екомакс
ОФИС СОФИЯ

гр.София, бул.България №98, ап. 2А

М: 0898 562 834
e-mail: hristov@ecomax.bg

Екомакс - управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Екомакс
База Шумен

гр. Шумен, бул. Мадара № 42
(вход от ул. Цветан Зангов № 20)
Адрес за кореспонденция:
гр.Шумен 9700, п.к.1029

Т: 054 88 22 15
Ф: 054 88 22 13
М: 0899 134 399
e-mail: sevova@ecomax.bg

Екомакс - вторични суровини
База Нови Пазар

гр. Нови Пазар
Индустриална Зона, бул. Цар Освободител

Т: 0537 2 20 30
Ф: 0537 2 43 00
М: 0882 383 703

Екомакс - управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Екомакс
База Велики Преслав

гр. Велики Преслав
Индустриална Зона, кв.Кирково

Т: 0538 4 32 15
Ф: 0538 4 32 15
М: 0882 383 717

 

 

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano