Управление на опасни отпадъци
Начало / Дейности / Управление на опасни отпадъци
Управление
на опасни отпадъци
Ние оползотворяваме някои от най-разпространените опасни отпадъци в наши собствени инсталации

Управление на опасни отпадъци

Екипът на ЕКОМАКС е хармонично цяло от експерти с богат професионален опит в сферата на управлението на отпадъци. В дружеството работят инженер-еколози, специалисти по АДР транспорт и икономисти, които имат за цел да предложат на клиентите ни комплексно, изгодно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан с генерираните производствени отпадъци.

ЕКОМАКС разполага със собствени, модерни, инфраструктурно и технически обезпечени специализирани складове за приемане, съхранение и третиране на близо 800 вида (EWC кода) опасни и неопасни производствени отпадъци. От 2014 г. разполагаме и с комплексно разрешително за дейности с отпадъци.

Дружеството разполага със собствен автомобилен парк от специализирани товарни МПС за превоз на опасни товари(под АДР) в страната и в чужбина.

Дружеството ни направи значителни инвестиции в закупуването на специализирано оборудване и ноу-хау за оползотворяване на опасни отпадъци. От 2014 ние оползотворяваме някои от най-разпространените опасни отпадъци в наши собствени инсталации.

Управление на опасни отпадъци
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano