Метален скрап
Начало / Дейности / Метален скрап
Метален
скрап
Гамата на търгувания скрап от метали е широка. Дружеството търгува с металите в чист вид, както и с техните сплави

Метален скрап

Гамата на търгувания скрап от черни метали е сравнително широка. Дружеството търгува със следните позиции вторични суровини:

1. Черни метали – стомана, чугун, ламарина, тръби и др.
1.1. стоманен скрап – сборен, и /или съответно с дебелина под и над 3мм.;
1.2. стоманени тръби – шевни и безшевни;
1.3. стоманени профили и ламарина;
1.4. чугун;
1.5. силициева ламарина;
1.6. специални стомани;

Гамата на търгувания скрап от цветни метали е широка. Дружеството търгува не само с металите в чист вид, но и с техни сплави. Фирмата изкупува също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от цветни метали, които подлежат на демонтаж и/или обработка. Дружеството търгува със следните позиции вторични суровини, но не единствено:

2. Цветни метали – мед, алуминий, бронз, месинг, никел, цинк, олово и др.
2.1. меден скрап – проводници, профили, тръби, ламарина, изделия, стружки и т.н., както и с разнообразни продукти от сплави на медта;
2.2. алуминиев скрап - проводници, профили, тръби, ламарина, фолиа, изделия, стружки и т.н., както и с разнообразни продукти от сплави на алуминия;
2.3. месингов и бронзов скрап - профили, тръби, ламарина, изделия и детайли, заготовки, стружки и т.н., както и с други разнообразни продукти с наличие в тях на части и детайли от месинг и бронз;
2.4. цинк – аноди, катоди, и т.н., както и изделия от и/или съдържащи цинк;
2.5. магнезий
2.6. олово – оловни акумулатори от всякакъв вид, кабелно и печатарско олово, и т.н., както и  изделия от и/или съдържащи олово;
2.7. калай – изделия от и/или съдържащи калай;
2.8. никел – никелови аноди, катоди, тръби, профили, ламарина, и други изделия съдържащи никел, стружки от сплави на никела, както и други разнообразни продукти с наличие в тях на части и детайли от никел;
2.9. освен описаните по-горе “традиционни метали”, дружеството работи и със следните видове метални отпадъци и сплави, а именно: титан, хром, волфрам и други.

Гамата на търгувания скрап от благородни метали е широка. Дружеството търгува не само с металите в чист вид, но и с техни сплави. Фирмата изкупува също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от благородни метали, които подлежат на демонтаж и/или обработка. Дружеството търгува със следните позиции вторични суровини, но не единствено:

3. Благордни метали – платина, паладий, сребро, злато, родий и др. 
3.1.  сребро – сребро в чист вид или в сплави, батерии, съдове,  “пъпки” от контактори и релета;
3.2.  злато – индустриални нишки, куплунзи, зъболекарски отпадъчни материали;
3.3.  платина – термодвойки, съдове-поти, керамични кондензатори;
3.4.  паладий – реохорди, “пъпки” и релета от телефонни централи, керамични кондензатори;
3.5.  родий - катализатори

Фирмата ни се стреми да предлага на своите клиенти от страната и чужбина най-добрите условия за изкупуване на следните категории вторични суровини – скрап :

4. Електронен скрап
1.1. електронно изчислителни машини;
1.2. компютри, терминали, принтери;
1.3. платки и радиоелементи;
1.4. кондензатори, транзистори, тумблери; 
1.5. релета, потенциометри, превключватели;
1.6. куплунзи, бутони, хибридни схеми;
1.7. съпротивления, диодни матрици, ненаситени платки.

5. Електро скрап
1.1. контролно измервателни прибори, апартура, автоматика;
1.2. контактори и релета;
1.3. акумулаторни батерии – сребърно-цинкови батерии;
1.4. термодвойки и пишещи устройства;
1.5. медицинска апартура, рентгенови снимки и хирургически инструменти;
1.6. нови и използвани дефектоскопски снимки и фиксаж.

6. Телекомуникационен скрап
1.1. телефонни централи и части за тях;
1.2. релета, избирачи, пера;
1.3. мобилни телефони и електроника.

7. Катализаторен скрап
1.1. Промишлени катализатори;
1.2. Автомобилни катализатори;
1.3. Филтриращи елементи.

При положение, че разполагате с отпадъчни-бракувани изделия и детайли, които не са описани в текста по-горе, моля, свържете се с нас за да Ви предложим персонални условия за работа.
В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, свържете се с нас на координатите, посочени в “Контакти”.

Категории
Черни метали

Черни метали

Дружеството приема, обработва и търгува със следните позиции скрап: стоманен скрап – сборен или сортиран, с различни качества и размери, в т.ч. скрап от ЖП релси, стоманени тръби, профили, араматури и ламарина, стружки, както и със силициева ламарина, чугун, специални и инструментални стомани и др.

Цветни метали

Цветни метали

Цветни метали –смяна на снимката : Гамата на търгувания скрап от цветни метали също е максимално широка. Дружеството търгува не само с металите в чист вид, под формата на различни изделия като: профили, тръби, ламарина, части и детайли, заготовки, стружки и т.н., но и с техните сплави. Фирмата изкупува също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от цветни метали, които подлежат на демонтаж и/или обработка.
Дружеството търгува със следните позиции вторични суровини: мед, алуминий, месинг, бронз, цинк, магнезий, олово, калай, никел като освен с изброените "традиционни метали", дружеството търгува и със скрап от: титан, хром, волфрам и др.

Благородни метали

Благородни метали

Дружеството е едно от малкото в страната, което работи със скрап от благородни метали - с металите в чист вид, както и с техните сплави. Фирмата изкупува също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от благородни метали.

Дружеството изкупува скрап, съдържащ следните позиции: сребро, злато, платина, паладий, родий, кaтализаторен скрап – автомобилни и индустриални катализатори и др.

Контакс с нас

Контакс с нас

Метален скрап

Т: 054 88 22 15
Ф: 055 88 22 13
М: 0899 134 399

Метален скрап
Статистика

Процентно съотношение на метален скрап обработван от Екомакс

Таблицата представя приблизителното съотношение на различните видове метален скрап обработени от Екомакс през 2014 г. Данните към днешна дата могат да бъдат различни от посочените. 

Данните са актуални към 1 Януари 2015
Метален скрап
54%
30%
3%
9%
4%
Черни метали
Цветни метали
Благородни метали
Рециклиране на МПС
Кабели
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano