Медицински и биологични отпадъци
Начало / Дейности / Медицински и биологични отпадъци
Медицински
и биологични отпадъци
Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента националано и европейско законодателство, в областта на управлението на медицински и биологични отпадъци

Медицински и биологични отпадъци

Дейностите по управлението на медицински и биологични отпадъци се извършват от наше дъщерно дружество - БИОЛИНКС ООД.

БИОЛИНКС е частно търговско дружество, специализирано в събирането, транспортирането и предаването за обезвреждане на опасни, промишлени, медицински и биологични отпадъци. Наши клиенти могат да бъдат всички физически и юридически лица – предприятия, фирми, болници, поликлиники, лекарски и зъболекарски кабинети и практики, лаборатории, ветеринарни кабинети, изобщо всички генератори на медицински и биологични отпадъци в страната. Дружеството има за цел да предложи на клиентите си комплексно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан със:

  • съхранението/складирането/, опаковането, маркирането на промишлени, медицински, биологични отпадъци и на бракувани лекарства;
  • транспортирането /претегляне, товарене, превоз/ на промишлени, медицински, биологични отпадъци и на бракувани лекарства;
  • предаването на генерираните промишлени, медицински и биологични, опасни и неопасни отпадъци на подходящи инсталации за обезвреждане в страната и в чужбина;
  • пълна подготовка на необходимата документация, касаеща изброените по-горе процеси по третиране на промишлени, медицински и биологични отпадъци;
  • правна помощ и пълно експертно обслужване /консултантска дейност/ в полза на нашите клиенти, включително, но не единствено по повод възникнали проблеми от най-разообразен характер, във връзка с управлението на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци.

Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента националано и европейско законодателство, в областта на управлението на опасни, промишлени, медицински и биологични отпадъци.

На своите настоящи и бъдещи клиенти, фирмата ни предлага два основни варианта на работа:

  • Абонаментно обслужване, със сключване на договор за срок от три месеца, шест месеца и една година, като при този вариант клиента ползва бонуси в цените и допълнителни придобивки, в зависимост от избрания срок на договора;
  • Приемане на отпадъци по заявка, като при този вариант клиента предава отпадъците по тарифа, съгласувана предварително в телефонен разговор или по e-mail; таксата за предаване на отпадъците се определя на килограм или на кубик, според предпочитанията на клиента.
  • При предаването на отпадъците се оформя надлежно необходимата документация – идентификационен документ, приемателен протокол, договор, кантарна бележка, фактура. БИОЛИНКС има възможност също да предостави на своите клиенти специализирани контейнери за временно съхранение на отпадъците, както и необходимата маркировка и консумативи за тях.


 

Биолинкс

 

Медицински и биологични отпадъци
Повече за процеса
Съхранение
Опаковане, маркиране на медицински, на биологични отпадъци и на бракувани лекарства.
Транспортиране
на медицински, биологични отпадъци и бракувани лекарства.
Предаване
на генерираните отпадъци на подходящи инстралации за обезвреждане в страната.
Пълна отчетност и документация
Пълна подготовка на необходимата документация и отчетност.
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano