Кандидатствайте за работа в Екомакс
Кариери
В случай, че споделяте нашата фирмена мисия и ценности можете да ни изпратите Вашата кандидатура

Кандидатствайте за работа в Екомакс

ЕКОМАКС е хармонично цяло от личности с различни професии и интереси, обединени в екип, които осъзнават непрекъснато нарастващата важност на проблема с опазването на околната среда в регионален и в глобален мащаб. В дружеството ни работят квалифицирани работници и служители, инженери, специалисти по транспорт в т.ч. по АДР, консултанти, юристи и икономисти.

В случай, че Вие споделяте нашата фирмена мисия и ценности и ако имате сериозни намерения да се реализирате професионално в дружество, работещо в сферата на опазването на околната среда, можете да ни изпратите мотивационно писмо и кратка автобиография на фирмения ни имейл адрес. Ще разгледаме всички кандидатури, като си запазваме правото да не отговаряме на всички запитвания.

Кандидатствайте за работа в Екомакс
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano