Управление на отпадъци и екологичен инженеринг
Начало / Фирмен профил / Разрешителни
Разрешителни
Разполагаме с надлежно издадени разрешителни за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида (кода EWC) отпадъци

Разрешителни и сертификати на Екомакс за управление на отпадъци

Дружеството ни разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на Република България за транспортиране, складиране/съхранение и третиране на над 800 вида (кода EWC) опасни и неопасни отпадъци. Освен с комплексно разрешително, с разрешително за дейности с отпадъци и с регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, дружеството ни разполага и с надлежно издадени лицензи от Министерство на Транспорта на Република България за превози в страната и в чужбина. Фирмата разполага и с три сертификата за качество: ISO9001, ISO14002, ISO18001 за управление на отпадъци и екологичен инженеринг.

ЕКОМАКС напълно е привело дейността си в съответствие с последните изисквания на европейското и на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда.

Моля, информирайте се относно видовете отпадъци, които можем да приемаме за обезвреждане/оползотворяване от нашите разрешителни. При желание от Ваша страна може да се свържете с нас на посочените в "Контакти", координати.

Разрешителни на Екомакс ООД

Комплексно разрешително

Разрешително за дейности с отпадъци

Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци

Удостоверение от Изпълнителна агенция по горите

Международен лиценз за превоз на товари

Удостоверение от Камарата на строителите

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano