Новини

18.01.2018

www.novini.dir.bg - Отпадъците от Дупница, Бобов дол и Сапарева баня вече се транспортират в София

Отпадъците на три общини - Дупница, Бобов дол и Сапарева баня, вече се пренасят всеки ден в столичния квартал “Филиповци“, след като беше сключен договор с частна фирма за 2 години. Дневно се трупат около 50 тона отпадъци. Договорът със софийското дружество беше подписан на 9 януари. Така кризата с боклука в трите общини беше успешно избегната, за разлика от останалите шест общини в Кюстендилския регион, които все още имат проблеми до кои точно депа трябва да транспортират със собствена техника отпадъка си. Веднага след сключването на договора, следващия ден, първите количества отпадък, които събирахме, вече се извозват към тяхната база в квартал „Филиповци“ в София. Както е по договор – там се извършва сепарацията, заяви заместник-кметът на Дупница Красимир Георгиев. И кметът на Бобов дол Елза Величкова коментира, че клаузите на договора по сметосъбирането в миньорския град със софийската фирма се използва стриктно.

https://www.opasniotpadaci.com/

10.01.2018

Строителство имоти стр. 2 - България получи още 41 млн. евро за АЕЦ „Козлодуй"

Парите от Международния фонд за централата ще се изплащат до 2022 г.

41 млн. евро допълнително получава България по Международния фонд

„Козлодуй". Решението беше одобрено от Асамблеята на донорите на фонда, които заседаваха в Лондон в края на миналата година. Средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, които се отпускат в т.нар. ядрен прозорец, се увеличават с 27 млн. евро.

Донорите на фонда решиха срокът за разплащане на тези средства да се удължи до 2022 г. Освен тези средства на фонда се отпускат още 24 млн. евро за издръжка на проектите в ядрения сектор. Срокът за разплащането на тези суми пък е удължен до 2020 г.

С 10 млн. евро обаче е намалена сумата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй". Това е в резултат на икономии по проектите от първи и втори етап на извеждането от експлоатация на блоковете. Срокът за разплащания и в този сектор е удължен до 2022 г.

По програма ДЕЗИРЕ за подпомагане на битовата газификация донорите на фонда също одобриха промени. Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30% от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще се включва изцяло като допустим разход по проектите. По програмата до момента се покриваха до 20% от допустимите разходи без цената за присъединяване.

Българската страна поиска и удължаване на срока за действие на програма ДЕЗИРЕ до края на 2020 г. Тогава е крайният срок за изпълнение на проекти в неядрения прозорец на фонда. През първото тримесечие на 2018 г. предстои да бъде подписано ново споразумение за безвъзмездна помощ.

https://www.opasniotpadaci.com/

17.01.2018

www.novpogled.net - В Пирдоп стортира експерименталният проект за отпадъците

В община Пирдоп започна осъществяването на експериментален проект за разделно събиране на отпадъци. Припомняме, че за тази идея кметът на общината Ангел Геров спомена в Душанци на общественото обсъждане на бюджета на общината. Тогава той в аванс информира хората за новата си идея, която е с цел да намали общото количество отпадък и цената за депонирането му. Проектът, по идея на кмета Геров, е наречен „От врата на врата”. Както подсказва името, служители от администрацията обикалят всеки дом, раздават цветни чували и информират живущите за организацията по разделно събиране на отпадъците. На първо време, тази инициатива ще обхване 4-ти район на град Пирдоп (т.е. от ХВК-то до Гробищния парк, южно от реката). Хората следва да събират разделно хартия и пластмаса в предоставените им жълти и зелени чували. В жълтите чували ще се поставят пластмасовите отпадъци, а в зелените – хартиените. Заместник кметът Вера Бойчева обясни на гражданите, че ако акцията има успех в този район, съвсем скоро ще бъде въведена и в останалата част на града. При съвестно отношение към инициативата от страна на гражданите – същите ще бъдат компенсирани с отстъпка от таксата смет за следващата година. Извозването на чувалите ще бъде извършвано от специализирано превозно средство по график - всеки първи и трети петък от месеца. Общинското ръководство и администрация призоваха гражданите за отговорно и съвестно отношение към инициативата, за да се намали количеството битов отпадък, който се депонира на регионалното депо. Припомняме, че по предложение на кмета Ангел Геров таксата смет за тази година на жителите на Пирдоп не беше повишена. По тази причина се търсят начини за намаляването на боклука. След разделното събиране на растителните отпадъци, строителните отпадъци и сгурията дойде ред на хартията и пластмасата. Обмисля се и разделно събиране на стъкло.

https://www.ecomax.bg/

06.01.2018

www.bnr.bg - Стикери ни учат как да изхвърляме разделно отпадъци

До края на месеца ще бъде пуснат сайт, който ще осведомява как и къде столичани могат да изхвърлят отпадъците разделно. В район „Красно село“ пък са разлепени стикери с тази информация, като предстои да бъдат обхванати и други райони. Основните цели на проекта е да се променят навиците на гражданите и да се оптимизира процесът на управление на отпадъците. Сайтът за разделно събиране на отпадъците е готов почти на 100%, като той съдържа подробна информация за това кои са отпадъците и къде можем да ги изхвърлим. Ще бъдат качени и графиците за събирането на съответните съдове за смет, както и карта с точките, където са разположени в столичните райони. И тук не става дума само за цветните контейнери и боклуците, които се изхвърлят в тях, но и за опасните опаковки и вещества, а също и за електическите уреди и биоотпадъците. Николай Михайлов, старши експерт в дирекция „Управление на отпадъците“ в Столичната община уточни, че е добре да измиваме рециклируемите отдапъци преди да ги поставим в кофите. Преди официално сайтът да заработи, по проекта вече се изпълнява друг етап, който е разлепянето на информационни стикери по сивите контейнери в район „Красно село“. На тях са разпространени видовете отпадъци и къде могат да се изхвърлят. Петко Анчев, сътрудник в звеното „Зелена София“ към Асоциацията за развитие на София, което, освен че подготвя кандидатурата на града за зелена столица на Европа, прилага и политики за устойчиво развитие по отношение на екологията, разказа, че в следващите седмици ще се проследи какво се случва със стикерите и ще се измери ефектът от тях. Стикерът може да бъде свален от сайта на район „Красно село“, както и от този на Асоциацията за развитие на София, като Петко Анчев призовава гражданите да го разлепят в жилищните си сграда, за да се мултиплицира ефектът от него.

https://www.ecomax.bg/

15.01.2018

www.1kam1.com - Нови изисквания за строителство в столицата

Нови, завишени изисквания за поддържане на чистота на строителните обекти, се въвеждат с изменения в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община. Промените са насочени към намаляване на запрашаването във въздуха, както на място, при изпълнение на строително-ремонтни дейности, така и при движението на специализирана строителна техника в градската среда, и са част от мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Промените в Наредбата вече са в сила след одобрението им и от Столичния общински съвет. Според новите изисквания възложителите и изпълнителите на строително-монтажни работи (СМР) в рамките на Столична община са длъжни както да поддържат постоянно чисто на мястото на изпълнение на СМР и около него с минимум 10 метра отстояние чрез метене и миене, както и да оросяват, покриват и предприемат други мерки, необходими за недопускане отделянето на прах при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване. Промените в Наредбата категорично забраняват замърсяването на пътните платна и/или местата за обществено ползване от машини и механизация с неизмити или замърсени гуми и ходова част; поставяне и/или разполагане на строителни материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински имоти (тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване; допускане на разлив на места за обществено ползване на смоли, петролни продукти или други материали, вещества и химикали; замърсяването на мястото на изпълнение на СМР, както и разстоянието от него – минимум 10 метра, както и отделянето на прах, при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване. Контролът на дейностите се извършва от Столичен инспекторат.

https://www.ecomax.bg/

05.01.2018

www.e-novinar.com - Китай: В сила еко закон

Държавният съвет на Китай изготви подробни правила за прилагането на закона за данъка за опазването на околната среда, който ще влезе в сила на 1 януари 2018 г. Правилата определят данъчните цели, базата за определянето на данъците, условията за намаляването им и освобождаването от тях, както и управлението по събирането им, според подписания от премиера Ли Къцян указ на Държания съвет. Те уточняват и обхвата на данъка за твърди отпадъци и централизират зоните за пречистване на отпадъчните води. В момента в Китай се събира „такса за замърсяване", но някои местни власти използват вратичките и освобождават предприятията от нея. От години регулаторите препоръчват системата на таксите да бъде заменена със закон. Новите правила също предлагат механизъм за сътрудничество между данъчните органи и органите за защита на околната среда, който да улесни обмяната на информация. Борбата със замърсяването е една от „трите трудни битки", които Китай си е поставил за цел да спечели през следващите три години.

https://www.opasniotpadaci.com/

11.01.2018

www.bta.bg - (BO) Представени бяха резултатите от проекта "Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот"

Благоевград - югозападни общини - проект Представени бяха резултатите от проекта "Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот" Благоевград, 8 януари /Емил Михайлов, БТА/ На заключителна конференция днес бяха представени резултатите от изпълнението на проекта "Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот", осъществен от Сдружението на югозападните общини по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Македония. Той е на обща стойност 117 164 евро и продължи от октомври 2016 г. до януари 2018 г. Изпълнителният директор на Сдружението Любица Томова коментира пред репортер на БТА, че това е един от най-успешните проекти на организацията, осъществен в трансграничния регион на България и Македония. Той е поредният проект с екологична насоченост, реализиран от екипа на организацията, каза тя. Идеята е да се фокусира общественото внимание върху екологични теми и опазване на околната среда, да се насочи мисленето на хората към възможностите да се намали обемът на отпадъци от всяко едно домакинство. Биоразградимият отпадък, който представлява между 40 и 60 процента от отпадъците от всяка една къща или семейство, може да бъде полезен за домакинството, като се използва компостирането в домашни условия, поясни Любица Томова. Интересът от страна на обществеността, по думите й, е бил изключителен. На практика около 800 домакинства са снабдени пилотно с компостери за домашна употреба. Заедно с тях на желаещите да намерят екологосъобразен начин за оползотворяване на отпадъци от бита са раздадени разработените от екипа на проекта брошури и наръчници за компостиране и получаването на органичен тор с приложение в градинарството. Осъществени са информационни дни в 27 общини, посветени на домашното компостиране, като са проучени и възможностите за неговото прилагане в трансграничния регион. Като много успешна Любица Томова окачестви проведената масирана информационна кампания за популяризиране на компостирането като начин за намаляване на биоразградимите отпадъци. Екипът на Сдружението на югозападните общини вече мисли как да бъде надграден проектът и да бъде разширена и продължена тази дейност.

https://www.ecomax.bg/

04.01.2018

сп. Forbes стр. 69 - Пластмасите - следващото глобално затопляне

Пластмасите, хиляди различни съединения като PES, РЕ, PET, PA, които са изключително устойчиви и служат за какво ли не, отдавна са навсякъде. До днес човечеството е произвело около 8.3 млрд. т. Една голяма част е заровена в сметища, но се смята, че около 86 млн. т са в моретата. В момента дотам достигат между 5 и 12 млн. т годишно. Най-известни са огромните бунища насред Тихия океан - безкрайни площи, покрити с парчета от корабни и рибарски принадлежности, бутилки, найлонови торбички и всякакъв друг отпадък, който отказва да се разпадне. Много плажове представляват идентична гледка. Морските животни се заплитат в тях или ги поглъщат. Рибарите губят все повече заради повредени лодки, инструменти или улов на негодна риба. Курорти губят туристи заради грозните гледки.

Спасяването на света от пластмасите се превръща в основна цел на стотици организации и милиони активисти. За екологичното движение те са следващото глобално затопляне. Разбира се, за тях Виновен е капитализмът и неговите най-ярки представители като Coca-Cola, Procter & Gamble и McDonald's. В интернет и социалните медии е пълно със снимки на брандирани опаковки, умиращи животни и призиви за бойкот.

Реалността, разбира се, е доста по-сложна. От една страна, най-голям дял в замърсяването на моретата имат корабите, пристанищата и риболовната индустрия. Те обаче са „неизвестен извършител" - няма разпознаваема цел сред тях, която да генерира публично недоволство. От друга страна, около 94% от замърсяването от реките се случва в Азия и Африка. Европа, където има работещи системи за управление на отпадъци, дава едва 0.28%. Общо Взето, колкото по-бедна и слабо развита е една страна, толкова повече пластмасов отпадък изхвърля. Този феномен може да се види и в най-забитите села в България - деретата им са превърнати в бунища.

Историята има и друга, любопитна и невидима страна. Почти всеки любител на природата обича да ходи на планина и да спортува, тоест масово използваме екипировка - от гиганти като Adidas, Salomon и Н&М, до „зелени" брандове като Patagonia. Практически всеки техен продукт е изграден от устойчиви изкуствени влакна. При пране или когато бъдат изхвърлени във водна среда, любимите ни дрехи бавно отделят миниатюрни парченца с наноразмери, които проникват буквално навсякъде. Вече са открити къде ли не - включително Във водата, която пием, бирата, безалкохолните напитки, меда. Когато учените докажат връзка между тях и някои болести - а това неизбежно ще се случи - изведнъж ще се окаже, че масовият природолюбител е екологичният престъпник на бъдещето. Аз се познах, а вие?

Положението съвсем не е толкова отчайващо, колкото изглежда. Първо, природата не бездейства. Реалните измервания показват, че количеството пластмаси в моретата е около два порядъка по-малко от очакваното, тоест 99% от тях някак си са изчезнали. Едно от обясненията е, че все повече микроорганизми развиват способност да разлагат и изяждат пластмаси. Животът на планетата има огромен адаптивен капацитет и не търпи органичен отпадък, който да бъде загубен за хранителните вериги.

Второ, устойчивото развитие работи. В Европа има страхотни инициативи за прочистване на бреговете. Все повече са примерите за напредък в управлението на такива отпадъци и в страни като Индия и Бангладеш. Надигащата се лавина от потребителско недоволство принуди големите играчи от козметичната индустрия да се откажат от микропластмасите в продуктите си. Производители като BASE Dow Chemical и DuPont усещат натиска за работещи решения, като пътят е абсолютно ясен - нужни са пластмаси, които са с биологичен произход и наистина се разлагат във Водна среда сравнително бързо. Вече има множество такива разработки и в двете насоки - въпрос на време е приложението им да стане икономически обосновано. Дотогава Всеки от нас може да допринесе, като изхвърля отпадъка си на определените за това места.

https://www.opasniotpadaci.com/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano