Новини

13.11.2017

www.economic.bg - Праховото замърсяване в българските градове е най-високо в ЕС

Страната ни трябва да направи повече за въвеждането на екологичното законодателство България има най-високи концентрации на фини прахови частици PM2.5 и PM10 в градските райони от всички страни на ЕС. Заради това страната ни е с най-голям дял външни разходи, свързани със замърсяването на въздуха в ЕС. Въпреки че през последните години тези частици се понижават, те все още са по-високи от лимитите за нивата в Съюза. Това показват данни от доклад на ЕС. Основните замърсители на въздуха са: прахови частици, серни оксиди (SOx), азотни оксиди (NOx), амоняк, летливи органични съединения и озон. Праховите частици обикновено се разделят на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в зависимост от диаметъра си. Замърсяването на въздуха има много негативни ефекти върху хората. То води до сърдечни заболявания и инфаркти - те са отговорни за 80% от случаите на ранна смърт, дължаща се на замърсяване на въздуха. Белодробните заболявания и ракът на белите дробове са следващите най-често срещани болести, свързани със замърсяването на въздуха. Освен тях обаче то може да причини и други респираторни и сърдечносъдови болести. То може да засегне плодовитостта и бременността, както и да има негативни последствия за мозъчното развитие на бебетата и децата, което може да повлияе на успеха им в училище. Нови проучвания показват и възможна връзка между замърсяването на въздуха и диабета тип 2 при възрастните, процеса на остаряване, болестта на Алцхаймер и деменцията. Около 400000 случая на преждевременна смърт в Европа се дължат на високи концентрации на прахови частици, а 75000 са причинени от замърсяване с азотен диоксид. Въпреки че България значително подобри своите екологични показатели, откакто стана член на ЕС през 2007 г., страната трябва да направи повече за прилагането на екологичното законодателство, особено за подобряване на качеството на въздуха. Повече от половината от българи 59% смятат, че качеството на въздуха в България се е влошило през последните 10 години. Само 5% смятат, че то се е подобрило, а 27% смятат, че е останало същото. Не е изненадващо, че замърсяването на въздуха е най-големият екологичен проблем за близо 60% от българите, пред нарастващото количество отпадъци, водни и селскостопански замърсявания. В България, както и във всички останали европейски страни, качеството на въздуха се е подобрило значително през последните години, а нивата на основните замърсители са се понижили – особено серните оксиди и азотните оксиди. Въпреки това много българи дишат въздух, който е вреден за здравето им, което оказва влияние върху здравната система и нивата на производителност. България трябва да поддържа низходящите тенденции в емисиите на замърсителите на въздуха, за да постигне пълно съответствие с правилата на ЕС за качеството на въздуха. Страната трябва да намали емисиите на фини прахови частици PM10 и концентрацията на вредни вещества. Това би могло да се постигне например чрез намаляване на емисиите от производството на енергия и топлина при използване на твърди горива, както и на емисиите в транспорта и селското стопанство. Успешно приложените решения за подобряване на качеството на въздуха в градските райони са: налагане на ограничения за трафика, например зони с ниски емисии и специални такси за задръствания, въвеждане на екологичен обществен транспорт, като електрически автобуси, създаване на широки циклични мрежи, повишаване на енергийната ефективност на сградите, насърчаване на централното топлоснабдяване чрез използване на възобновяема енергия и др. 44% от българите смятат, че най-ефективният начин за справяне със замърсяването на въздуха е прилагането на по-строг контрол на замърсяването в промишленото и енергийното производство, следвани от 35%, които смятат, че въвеждането на по-строго законодателство за качеството на въздуха е по-ефективна мярка. 31% заявяват, че осигуряването на по-добро прилагане на съществуващото законодателство за качеството на въздуха е най-ефективно и също 31% посочват, че увеличаването на данъчното облагане на дейностите, които замърсяват въздуха, би било най-ефективният начин за справяне с проблема.

https://www.opasniotpadaci.com/

09.11.2017

www.novini.dir.bg - 181 кг. опасни отпадъци събраха от варненци в район “Приморски“

181 кг. опасни отпадъци от бита предадоха варненци от район “Приморски“. Количеството бе събрано в първия ден на кампанията за разделно събиране и обезвреждане на лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри; стари препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; кутии от бои, лакове и лепила. Днес в вторият ден на кампанията във Варна мобилният пункт предиобед беше в район “Аспарухово“.

https://www.opasniotpadaci.com/

13.11.2017

www.24chasa.bg - Габрово отново е кандидат за наградата „Европейско зелено листо“

За втора поредна година Габрово е единственият български град, който ще се бори за екологичната награда на Европейската комисия – „Европейско зелено листо“. Кандидатурата е официално приета и изпратена за оценка на екипа, който се състои от 12 независими експерти, съобщихаот местната управа. В състезанието за 2019 г. влизат още 14 европейски града, сред които френският Авиньон, испанският Корнела де Лобрегат, германският Делич, холандският Хорст ан де Маас, финландският Йоенсуу, белгийският Мехелен, естонският Пярну, румънският Роман, португалският Сантарем, гръцкият Серес, кипърският Строволос, литовският Таураге и латвийският Валмиера. В кандидатурата си Община Габрово акцентира върху постиженията в сферата на енергийната ефективност, подобренията в транспортната достъпност и устойчивата градска мобилност, управление на зелената система, опазване на околната среда чрез разделно събиране на отпадъците и пречистване на водите. Важен момент са дейностите по обществена осведоменост и гражданско участие, както и получените екологични награди. Кандидатите ще бъдат оценявани по критерии като зелена икономика, енергийни характеристики, мобилност, биоразнообразие, качество на въздуха, управление на отпадъците, управление на питейните и отпадните води, добри практики. След подбора няколко кандидатури ще направят презентации пред журито през месец април 2018 г. Могат да бъдат избрани до двама финалисти, които ще станат ясни през юни месец следващата година. За първи път, за да отпразнува десетата година от другия голям конкурс „Европейска зелена столица“, Комисията ще отпусне на носителите на титлата „Европейско зелено листо 2019“ по 75 000 евро, за да започнат да изпълняват годишната си екологична програма. Конкурсът „Европейско зелено листо“ е отворен към градове с население между 20 000 и 100 000 души. Инициативата оценява труда и успеха за постигане на ,,зелен растеж“, като наградата се присъжда на онзи град, който приложи най-добре зелените идеи. Победителите поемат ролята на посланик и насърчават други градове да последват техния пример.

https://www.ecomax.bg/

03.11.2017

Софийски вестник стр. 2 - Заводът за МБТ на София е вторият най-важен завод в ЕС в областта на екологията

Ръководителят на отдел "Кохезионна политика и екооценки" в Главна Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия Джордж Кремлис провери работата на завода за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и министъра на околната среда и водите Нено Димов. На проверката присъства и заместник-кметът на София по направление екология Йоана Христова и директорът на предприятието инж. Николай Желев. Заводът за механичнобиологичнo третиране на твърдите битови отпадъци на София с производство на RDF гориво бе изграден през 2015г. по ОП "Околна среда,, като част от проекта за "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО,.

Кметът Йорданка Фандъкова съобщи, че за две години, откакто заводът работи, около 600 хиляди тона смесен битов отпадък са преработени в завода. Само от началото на тази година имаме преработени над 252 хиляди тона отпадък. До този момент е осигурено намаляване на депонираните количества отпадък с над 80 процента, каза кметът Фандъкова. Целта ни е по-бързо да изградим следващата - третата фаза, с която планираме построяването на инсталация за оползотворяване на RDF горивото на площадката на ТЕЦ - София. Очаква се от RDF горивото да се произвежда топлоенергия за 30 000 - 40 000 домакинства и електроенргия за между 20 000 и 30 000 домакинства. Джордж Кремлис напомни, че преди две години е бил тук на откриването на завода, който той определи като втория най-важен завод в ЕС в областта на екологията, който работи. Това съоръжение е с огромен потенциал, който може да бъде доразвиван и надграждан. По думите му важно е изграждането на инсталацията за оползотворяване на RDF гориво от Топлофикация. Надяваме се, че в следващия програмен период на Оперативна програма "Околна среда" ще има и "София - 4" - проект за разширение на топлопреносната мрежа на "Топлофикация", каза също Кремлис.

Министър Нено Димов отбеляза, че това е едно от двете наймодерни съоръжения за третиране на отпадъци в Европа. Той посочи, че имат много добра комуникация с общината и се надява до края на годината да приключи документално третата фаза. Ще направим всичко необходимо да започнем максимално бързо изграждането на инсталацията за изгаряне на RDF гориво, защото тя ще спомогне за намаляването на замърсяването с фини прахови частици, каза също министър Димов.

https://www.opasniotpadaci.com//

12.11.2017

www.chernomore.bg - Градът, в който дишането е равно на 44 изпушени цигари

Качеството на въздуха в големите градове в България е тема, която периодично излиза на дневен ред. Особено когато се стигне до спад на температурите - паленето на печки с твърдо гориво става масово, повече стават и автомобилите, а станциите започват да отчитат превишавания на нормите на съдържание на фини прахови частици във въздуха. Има места по света обаче, където замърсяването е много пъти по-сериозно и опасно за здравето от всичко, с което сме се сблъсквали у нас. Става дума за индийския метрополис Делхи, където дишането за едно денонощие тази седмица се равнява на това да изпушиш 44 цигари за един ден. Живот в мъгла Жителите на града още във вторник забелязват гъстата бяла мъгла, която се спуска над Делхи, който побира в границите си над 11 милиона души. Първоначално мъглата не представлява особен проблем, но постепенно вредите от нея започват да става все по-очевидни. Видимостта започва да пада все повече и повече, поради което транспортът постепенно потъва в хаос. Спрени са влаковете, самолетни полети са отложени или закъсняват. Най-тежко е положението при автомобилния транспорт - образуват се огромни задръствания, а рязко зачестяват и катастрофите. Властите реагират изненадващо бързо, което кара жителите на града да осъзнаят, че ситуацията със замърсяването на въздуха в Делхи рязко се е влошила. Колко сериозно е замърсяването Замърсяването на въздуха в индийския метрополис достига плашещи нива в последните дни. Също както и у нас, и там се следи концентрацията на фини прахови частици, които са по-малки от 2,5 микрометра в диаметър (ФПЧ 2,5), в кубичен метър въздух. Тези частици се считат за особено вредни, защото са достатъчно малки, за да проникнат дълбоко в дробовете и да преминат в други органи на човешкото тяло, като така създават сериозни рискове за здравето. В един момент са отчетени 1000 микрограма ФПЧ 2,5 на кубичен метър въздух. Дишането на такъв въздух за едно денонощие е почти същото като да изпушиш 44 цигари на ден, според проучване на независимата организация Berkeley Earth. Повишение има и при замърсяването с фини прахови частици с диаметър под 10 микрометра (ФПЧ 10). В петък те вече са основния замърсител на въздуха, като достигат опасни нива от порядъка на 850 микрограма на кубичен метър. За да разберем за колко мръсен въздух става дума, лесно можем да направим сравнение с това, което се диша в София. И то не навсякъде, а в частите на града, където нивата на замърсяване са най-високи. В петък сутрин замърсяването в "Овча купел", например, беше 156 за ФПЧ 10 и 92 за ФПЧ 2,5. Това не означава, че въздухът, който се диша в София, е чист, а че този в Делхи е с пъти по-мръсен. А оттам - и с пъти по-опасен за здравето. Интерактивната карта, която показва нивата на замърсеност на въздуха в частите на София към 11 ч. Неслучайно от болниците в индийския град съобщават за пик в броя на пациентите, които се оплакват от болки в гърдите, задух и парене в очите. Според експертите, замърсяването в Делхи се дължи на комбинация от изпаренията от автомобилите, дима от горенето на боклуци и земеделски отпадъци, както и на праха от улиците. Доклад на Индийския технологичен институт в Канпур от 2014 г. показва, че вредните газове от автомобилите са причина за наличието на 20 процента от ФПЧ 2,5 във въздуха на Делхи годишно. Не е изненада, че магазините, които продават маски за пречистване на въздуха, отчитат огромни печалби. По-голямата част от жителите на Делхи обаче нямат финансовата възможност да се запасят с подобни маски и са принудени да се справят със замърсяването както могат. Някои дори не са наясно с вредните ефекти от мръсния въздух, който дишат. Тези, които опитват да прикрият лицето си, рядко ползват подходящи и предвидени специално за целта маски, а вместо това разчитат на носни кърпи и шалове, вързани около главата, или каски за мотор. Мерките на властта Властите в Делхи предприемат няколко мерки в тази опасно-мъглива ситуация. Още във вторник следобед са затворени всички държавни и частни училища. Родителите на десетките хиляди ученици в града са призовани да оставят децата си вкъщи. В сряда е забранено влизането на камиони в Делхи и се спират всички строежи и ремонти. В четвъртък в местните медии се появява информация, че властите планират временно да забранят движението на част от автомобилите, което впоследствие се потвърждава. Петък е четвъртият пореден ден, в който замърсяването е с такива големи нива, че нарастват опасенията на лекари за сериозни последствия за здравето на гражданите. Властите представят пакет от препоръки, които жителите на Делхи да следват, за да ограничат вредните въздействия на въздуха върху здравето си. Препоръчва се пиенето на повече вода за пречистване на тялото, да не се горят каквито и да е боклуци, да се избягват основните пътни артерии, а освен това по възможност хората да не излизат на открито, особено рано сутрин и привечер. Абсурдът Предвидени са и други мерки, свързани с движението на автомобили. Въвежда се схема за движение, при която един ден право да се движат по пътищата ще имат автомобилите, чиито номера завършват с четно число, а на следващия - колите, чиито номера завършват с нечетно такова. Абсурдното е, че тази мярка ще бъде въведена от понеделник, 13 ноември, и ще продължи до 17 ноември, въпреки нуждата от спешна реакция още тази седмица. Освен това се забранява движението на двуколесните моторни превозни средства, т.е. всякакви видове мотоциклети и мотопеди. Още по-странното решение - през следващата седмица ще е забранено на жените да застават зад воланите. А за нарушителите на тези правила са предвидени глоби до 2000 индийски рупии (малко над 50 лева). Според синоптиците през следващата седмица се очаква въздухът в северна Индия да е "по-свеж". Това, заедно със "спешните" мерки може да доведе до временно успокоение за белите дробове на индийците. И така до следващия път, в който се стигне до такава опасна за здравето ситуация, особено ако правителството не предприеме по-сериозни мерки в борбата със замърсяването.

https://www.opasniotpadaci.com/

02.11.2017

Старозагорски новини стр. 6 - Доброволци на "Грийнпийс" почистиха Старозагорските бани

Инициативата на местната група на "Грийнпийс"-България в Стара Загора за почистване на Старозагорските бани приключи успешно, информираха от пресцентъра на екологичната организация. Само за пет часа на 28 октомври доброволците, които са се включили в кампанията, са събрали 35 чувала с отпадъци, които бяха извозени до Регионалното депо благодарение на съдействието на кмета Станчо Станев.

Доброволците от "Грийнпийс" са били на възраст между 3 и 36 години, обединени от стремежа към чиста и съхранена природа.

Големи количества отпадъци са били събрани в и покрай река Сазлийка. "Но ако не се намали изхвърлянето на отпадъци, проблемът ще продължава да съществува. След отдиха си в парка край реката много от почиващите остават боклуци - пластмасови и стъклени бутилки, хранителни опаковки, гуми, кенчета от бира и енергийни напитки, пластмасови чаши, но най-срещаният боклук бяха пластмасови кутийки за жива стръв, оставяни от рибари", споделиха от "Грийнпийс"-България. И изразиха надежда, че в селото местните хора ще поемат инициативата, за да може да се събере останалият боклук, до който групата доброволци не е успяла да достигне.

От екоорганизацията уточниха, че почистването на Старозагорските минерални бани бе свързано с Международния ден на Черно море, който се отбелязва всяка година на 31 октомври. Голяма част от боклуците и особено пластмасата за еднократна употреба попадат чрез реките в моретата. Прекомерната употреба на еднократни пластмасови изделия в последните десетилетия е довела до повсеместно замърсяване на водоемите, моретата и океаните по цял свят с пластмаса. Тези частици във водните басейни навлизат в хранителната верига на морските животни и заплашват не само тях, но и здравето на хората, които след това ги консумират, уточниха от "Грийнпийс".

https://www.ecomax.bg/

11.11.2017

www.electrical-bulgaria.com - Дискусионен форум за промените в начина на управление на отпадъците

На 16 ноември т. г. ще се проведе дискусионен форум на тема „Отпадъци и общество. Управление на отпадъците с мисъл за хората" в Дом на Европа. Организатор на събитието е сдружение За Земята. В рамките на програмата ще бъдат обсъдени предстоящите промени в начина на управление на отпадъците. Това са определянето на такса "битови отпадъци" според количеството образувани отпадъци, премахването на площадките за възмездно предаване на рециклируеми отпадъци от жилищните райони на населените места, както и въвеждането на по-високи цели за рециклиране на битови отпадъци след приемането на пакета за кръгова икономика. Участници във форума ще бъдат Мария Костадинова, зам. кмет на община Свиленград, Ваня Григорова, икономически съветник, КТ Подкрепа, Боян Захариев, програмен директор, Отворено общество и Евгения Ташева, екип Нулеви отпадъци, За Земята.

https://www.ecomax.bg/

01.11.2017

www.e-novinar.com - Германците ползват все повече рециклирана хартия

Увеличава се използваното количеството рециклирана хартия в Германия.

През 2016 г. там са вложени почти 17 млн. тона рециклирана хартия за производството на общо 22,6 млн. тона хартия и картон. Това представлява увеличение с 1,2% в сравнение с 2015 г., съобщи Българската асоциация по рециклиране, като се позова на германската организация за вторични суровини bvse. Вицепрезидентът на bvse Вернер Щейнгас е представил данните на годишна конференция за рециклиране на организацията. Още по темата Нено Димов: До края на годината България ще затвори старите сметища Германия постигна рекордна употреба на рециклирана хартия миналата година от 74,5%. Страната успя да задоволи търсенето на материала чрез внос на 4,4 млн. тона от други страни от ЕС – 7,6% повече от вноса през 2015 г., според Щейнгас. "Факт е, че в Европа се събира повече отпадъчна хартия, отколкото хартиените фабрики се нуждаят за продукцията си", добави той. "Докато това е така, износът остава необходимата основа за успеха на индустрията за рециклиране на хартия", допълва той. Коментирайки бизнес климата в Германия, Щейнгас разясни на делегатите, че "големите играчи непрекъснато стават все по-големи, а средните компании стават все по-малки и по-малки". Докато рециклиращият сектор може да бъде описан като "стабилен" през миналата година, отбелязано бе, че работната сила за рециклиране на хартия е намаляла до малко над 40 хил. души. Също така бе установено, че продажбите на графична хартия са спаднали с 3,6% през миналата година, докато при опаковки и хигиенни книжа се наблюдава съответно увеличение от 1,8% и 3,2%.

https://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2021 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano