Новини

18.11.2015

Меморандум за опазване на околната среда ще подпишат България и Азербайджан

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще посети Баку, по покана на своя колега-министъра на екологията и природните ресурси на Азербайджан, Хюсейн Багиров. Там тя ще подпише двугодишен Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на опазването на околната среда 2016-2017 г., съобщиха от МОСВ.

В работна среща на 18 ноември 2015 г., двамата министри ще обсъдят възможностите за съвместни действия и усилия за опазване на околната среда. Ще подпишат двугодишна програма за сътрудничество в областта на биологичното разнообразие, разработването на стратегически планове за опазване на биоразнообразието и управлението на защитените територии и тяхното устойчиво развитие. Партньорство ще се търси при изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда, при дейности свързани с глобалното изменение на климата и опазването на озоновия слой, екологичното състояние на почвите, трансграничното замърсяване на водите и въздуха. Акцент в двугодишния период на двустранното сътрудничество ще бъде също обмяната на добри практики и експертен опит в управлението на отпадъците и водните ресурси.

В Баку Министър Василева ще вземе участие в официалното откриване на международното екологично изложение „Каспийски регион: Технологии за околна среда“ (CTE 2015), на което водещи компании ще представят своите постижения в областта на екологичните технологии.

http://www.ecomax.bg/

17.11.2015

Строят ударно втората клетка на Екозавода в Шишманци Мястото на първия котлован ще бъде рекултивирано и озеленено

Усилена работа кипи по изграждането на втората клетка за депониране на отпадъци на Екозавода в Шишманци. Поне десетина машини подготвят терена, където след месеци ще се премести складирането на боклуци, защото капацитетът на първата клетка вече е на изчерпване. Багери и трактори правят изкопи и насипи, строят се диги и съоръжения за отвеждане на води. Подпорната стена е почти готова, като на места стига до 9 метра височина. Камъните са ръчно редени и са покрити с габиони (тип мрежа, която се използва за укрепване на диги). Строителството на новото депо е възобновено от началото на октомври и трябва да приключи до 6 месеца. През 2011 година е направен работен проект, одобрен от община Раковски, на базата на който има издадено разрешително за строеж. Още тогава е стартирала работата по изграждането му, но поради липса на финансиране е стопирана, а сега отново е започнала.

Преди време община Пловдив получи 4,5 млн. лева грандово финансиране по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) за втората клетка в екозавода. Тогава кметът Иван Тотев заяви, че към тази сума ще се прибяват около 3 млн.лв. от парите от отчисления в РИОСВ, които се събират в Екоинспекцията при депониране на боклук и стоят „на склад" за специализирани дейности на общините.

Според договора, подписан между общината и консорциум "Екологичен завод" през 2003 година при управлението на Иван Чомаков, община Пловдив трябва да построи общо 4 клетки за депониране на отпадъци, които ще бъдат разположени на около 120 дка място. Всяко ново депо започва да се строи 6 месеца преди достигане на капацитета на предходното. В момента първият котлован е запълнен на малко повече от 90%. „Правят се периодични геодезически замервания и анализи от лаботаротии, които ни показват нивото на заетост. Заводът работи от 2009 година и по план първата клетка трябваше да бъде запълнена за три години и осем месеца. Вече тече шестата година и има още свободно място. Тъй като на пазара излизят нови технологии, идеята е да намалим количеството на отпадъка, който влиза за депониране, за да увеличим живота на всеки котлован. В момента се изготвя проект за рекултивация на първа клетка. Целият отпадък е уплътнен и ще бъде закрит с почвен слой. Върху него ще се сложат компост и геомембрана, а най-отгоре отново ще има почвен слой. След това теренът ще бъде озеленен.", разкри технологията по запечатването на първото депо директорът на „Екологичен завод" Стоян Гидиков. Той уточни, че за рекултивацията ще са необходими около 2 млн. лева и ако няма финансиране от община Пловдив, консорциумът ще направи всичко възможно да покрие с пръст мястото, чиято площ е около 35 дка.

Близо до втората клетка е разположен ретензионен басейн, в който се събира водата от първото депо чрез дренажна система.

В екозавода в Шишманци се приема отпадъкът на Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и десетина фирми, с които община Пловдив има сключени договори На ден се обработват около 390 тона при разрешен капацитет от 410 т. Предприятието има възможност да преработва 125 000 тона битови отпадъци годишно при двусменен режим на работа . Откакто отвори врати през октомври 2009 година, заводът работи 365 дни в годината, а 105 души изкарват прехраната си там. Схемата на технологичния процес започва с доставка на боклуците в приемна яма, откъдето с кранове сметта се прехвърля с помощта на приемен бункер в корпуса за първична обработка и рафиниране. Там са монтирани поточни линии за отделяне и подбор на оползотворяемите отпадъци , както и за сепариране и рафиниране на органичните.За 20 минути сметта преминава през барабанно сито, дълго 17 метра, където се отделя органичният отпадък , който отива за ферментация, зреене и компостиране. Компостирането се извършва в отделно изградения корпус „Ферментация и зреене", където има ферментационни камери, вентилационно помещение и площадки за зреене на компоста след ферментацията.

За очистване на въздуха успоредно на корпуса са монтирани 7 биофилтъра. За 50 дни отпадъкът се превръща в стабилизирана органична фракция. Компостът е идеална суровина за наторяване на селскостопански земи и за рекултивиране на сметища. До момента в екозавода са произведени около 90 000 т компост.

В специална кабина 40 души сепарират ръчно отпадъците от хартии, картони,стъклени и пластмасови бутилки, пластмасови опаковки и торбички, метали - черни и цветни. После се балират със специални преси и като ценна суровина се предлагат на съответните предприятия за рециклиране. Остатъчният продукт от неподлежащи на преработка твърди фракции (около 30 %) се депонира в изградената за целта първа клетка.

Ако депото в Цалапица бъде затворено, Екозаводът в Шишманци има готовност да приеме целия боклук на Пловдив и общините „Марица", Родопи", Стамболийски и Перущица, категорични са директорът Стоян Гидиков и юридическият представител адвокат Георги Колев. Необходимо е обаче да се обновят машините, собственост на общината. Фадроми, багери, компактори, камиони работят непрекъснато в предприятието и са на по 10-ина години. Отделно трябва да се пусне втора сепарираща линия, за да се увеличи дневният капацитет.

Какво показват сметките?

По официални данни на община Пловдив сметището в Цалапица трябва да бъде затворено до края на 2016 година. Там се карат 73 хиляди тона боклуци годишно само от Пловдив. „Към момента общината заплаща за несортиран отпадък , който се депонира в Цалапица, такса към РИОСВ от 28 лв. на тон, т. нар. отчисления. Отделно се плаща за поддържка и работа на машините и сумата набъбва до 50 лв. на тон. Догодина само отчисленията ще са 36 лв/т, а през 2017-а -47 лв. Таксата, която община Пловдив плаща за боклука в Екозавода в Шишманци е 29 лева на тон. Цената е оферирана през 2002 година и няма да се променя. В нея се включват сепарация, компостиране, депониране, поддръжка на съоръженията и други разходи", твърди адвокат Колев. Екозаводът в Шишманци е първият в страната функциониращ завод за преработка на битови отпадъци . Заема 240 хил. кв. м и се намира на територията на бившия Стоманолеярен завод . За неговата реализация консорциум „Екологичен завод"дари безвъзмездно на община Пловдив 200 дка терен за изграждане на депото, три индустриални халета и административно-битова сграда с правото на строеж, в които са базирани производствените мощности и управлението на предприятието.

Оборудването и технологията са на френската фирма „Тексем". Третирането на отпадъците минава през три етапа - сепариране, компостиране и депониране. Проектът е от 2002 година и изпреварва дори европейската директива от 2008 година за поредността на преработка на сметта.

http://www.opasniotpadaci.com/

18.11.2015

Зелена тиня покри най-дълбокото езеро в света

Най – дълбокото езеро в света, Байкал, дълго време беше считано и за най – чистото, но през последните години в него се появи зелена тиня, което озадачи учените. Езерото Байкал е разположено в Източна Русия и „се нарежда сред петте най-красиви места в света“ казва Стефани Хемптън, еколог от Вашингтонския университет, прекарала последните десет години в изучаване на езерото. „ Но буйният цъфтеж на водорасли там е тревожен “ добавя тя. От 2011 г. плътните килими от водорасли, от вида Spirogyra и Stigeoclonium, започнаха да се появяват в части от езерото, намиращи се в непосредствена близост до градове. Това предполага, че причината за появата им най-вероятно е замърсяване причинено от човека, казва Хемптън. Учените смятат, че произходът им се дължи или на отходни канали или на животински отпадъци използвани за наторяване. Щом се установи източника на замърсяване той трябва да се отстрани възможно най-скоро, преди да е причинил още по-големи вреди на езерото, казва Хемптън. „Добрата новина е, че знаем как да се справяме с проблеми, причинявани от отходните канали“ добавя тя. Байкал е известен с разнообразието си от ендемични видове, в това число риби и безгръбначни. Все още не се знае какво може да причинят водораслите, макар учените да отчитат рязък спад на кислорода над образувалите се килими, което може да се окаже проблем за живота в езерото.

http://www.ecomax.bg/

17.11.2015

Сметището нарасна до 22 метра Геодезисти проверяват има ли още място за отпадъци в депото до Цалапица

Сметището в Цалапица, чиято площ е 200 декара, почти изцяло е запълнено и се очаква догодина да бъде затворено. Дванадесетте котлована на депото, изградени през 90-те години по немска технология, вече нямат свободен капацитет. Разрешената от МОСВ височина е до 22 метра в билото. В момента котлованите се надграждат с нови количества боклук, за да достигнат позволения обем. В община Пловдив няма информация колко още ще е „животът" на сметището.

Геодезическо заснемане, което ще се проведе през декември, ще покаже какъв е свободният капацитет на депото, каза шефката на общинската дирекция „Екология" Василка Чопкова.

Тази година в Цалапица се возят едва 30 процента от отпадъците на Пловдив - предимно от район „Южен", който обслужва общинското предприятие „Чистота". Останалите боклуци пътуват за екологичния завод в Шишманци. Годишно областният град изхвърля между 120 и 130 хиляди тона смет. Терена край Цалапица ползват и съседните общини.

Депото в Цалапица е въведено в експлоатация през декември 1999 г. В първите котловини е бил прибран „стария" боклук, трупан в продължение на няколко години отгоре.

Всички 12 котловини са „тапицирани" с няколко пласта изолиращ материал, за да не се просмукват утайките в почвата и водата. Според официалните данни замърсяване няма.

След затваряне на сметището трябва да започне рекултивация на похабените 200 декара земя.

Прави се горен изолиращ екран, като по този начин депото се запечатва, обясни Василка Чопкова. Задължително се изгражда газоотвеждаща система от 18 кладенца, които се свързват помежду си, а два от тях се извеждат навън.

Планините от отпадъците се покриват отгоре с геотекстилна мембрана. Върху нея се насипват тонове хумус. Целият терен се залесява със средна по размер и ниска тревиста растителност и храсти, описа еколожката. За рационалното използване на метан, който се отделя на депото, може да се говори едва, след като се види какво е неговото съдържание.

След запечатване на депото общините, които са го ползвали, имат задължение да се грижи цели 30 години за състоянието му.

През цялото време трябва да се поддържа зеленината и да се прави мониторинг на водата, почвата и въздуха. Средствата за рекултивацията ще се плащат от фонда на МОСВ, в който всяка година се правят отчисления от общинските бюджети. На всеки тон община Пловдив брои в този фонд по 4,77 лева.

Разходите за поддръжката на сметището не са никак малки. Тази година за депониране и отчисленията - за рекултивация и за разделно събиране на отпадъци - община Пловдив плаща по 28 лева на тон. Догодина цената се вдига на 36 лева на тон заради по-големите отчисления за МОСВ.

http://www.ecomax.bg/

17.11.2015

Нова система за управление на отпадъците бе открита днес край Варна

Два проекта на обща стойност 76 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда” днес бяха съответно финализиран и стартиран. На тържествена церемония бе официално открита новата Регионална система за управление на отпадъците. Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда Ивелина Василева, кметовете на Аксаково и Варна Атанас Стоилов и Иван Портних. Проектът е на стойност 28 млн. лв. и е реализиран от общините Аксаково, Варна и Белослав - партньорство. На церемонията кметът на Варна Иван Портних и Ивелина Василева подписаха споразумение за стартиране на процедурите по друг проект, важен за подобряване качеството на живот – за модернизация и разширяване на пречиствателната станция в КК „Златни пясъци”. Той ще бъде на стойност 48 млн. лв. Иван Портних благодари на премиера и на министър Василева за помощта за „спасяването” на този проект, за който сроковете са изтекли, но въпреки това той ще бъде финансиран. „Много усилия ни костваха да убедим колегите от ЕК колко е важен този проект. Днес ще подпишем споразумението с г-н Портних и това ще даде възможност да стартира инвестиционната част на проекта, който е на стойност 48 млн. лв. С днешния акт Община Варна ще може да възстанови кредита за дълбоководното заустване и да стартира тръжните процедури по дейностите за модернизиране и разширяване на пречиствателната станция”, каза на свой ред Василева. Новата регионална система за управление на отпадъци в сметището до с. Въглен включва депо, сепарираща и компостираща инсталация, които ще обслужват близо 365 000 души от общините Варна, Аксаково и Белослав.Клетката в депото е с капацитет 500 000 тона отпадъци и има 5-годишен срок на експлоатация. Изграждането на всички етапи на системата за управление на отпадъците в регион Варна се реализира върху терен с обща площ над 282 дка. Атанас Стоилов, кмет на Аксаково: „Средствата по проекта са три пъти повече от бюджета на община Аксаково” Иван Портних, кмет на Варна: "Доведохме до успешна реализация един проект, който на практика бяхме загубили. Клетка 207, която използваме в момента, на практика е с изчерпан капацитет и, ако не бяхме осъществили този проект, щяхме да изпаднем в една абсолютна криза с отпадъците". Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:"Радвам се, че днес ни събират два изключително радостни повода. Проектът за над 28 млн. лв., осъществен партньорство на Варна, Аксаково и Белослав.Това е вече 15-тата система за управление на отпадъци , която откриваме. С нея опазваме околната среда, подобряваме условията на живот.С помощта на ОП ”Околна среда” ние подпомагаме реализацията на такива проекти, които не са видими, но са значими. Разплатените средства по програмата са вече 3,32 млрд лв.- 99% от ресурса на програмата." Бойко Борисов, министър-председател:"Само за една година над 300 милиона сме дали за пречиствателни станции и съоръжения – само по морето. Като си направим калкулацията, става въпрос само днес за 76 млн. лв. – 28 тук, за да може да не си хвърляте боклука през балконите, както беше в София, и 48 млн. за Златни пясъци, за да можем да хванем новия сезон с чисто море. И на практика, сега като подпишем документите, 9 милиона идват в бюджета на общината ей така, от въздуха". На официалното откриване присъстваха и министрите на транспорта и на младежта и спорта Ивайло Московски и Красен Кралев, евродепутатът Емил Радев, депутати, председатели на Общински съвети от цялата област.

http://www.opasniotpadaci.com/

17.11.2015

РИОСВ се Включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

С открит урок на ученици от Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново на 26 ноември РИОСВ се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ECHO 2015. Преди това на 24 ноември еколозите обявяват дни на отворените врати, когато ще запознаят ученици и граждани с възможностите за намаляване на отпадъците. Презентациите ще преминат под мотото „Да влезем в час с отпадъците".

Седмото издание на Европейската седмица ECHO 2015 ще се проведе между 21 и 29 ноември и стартира под патронажа на Европейската комисия, обясниха от РИОСВ. Всеки може да регистрира своята идея за дейности на сайта на инициативата www.ewwr.eu.

Тази година специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията. Предишните две години са обсъждани темите за повторната употреба на отпадъците и спиране на хранителните отпадъци. Догодина европейското общество ще обсъжда проблема с превенцията на опасните отпадъци , но предстои темата да бъде одобрена от Европейската комисия.

http://www.opasniotpadaci.com/

17.11.2015

Край на проблемите с боклука на Варна

Нова инсталация ще сложи край на проблемите с боклука в региона на Варна. Системата за управление на отпадъците ще обслужва близо 400 хиляди души. Проектът е на обща стойност над 28 млн. лв, европейски средства. Годишно системата, която е на обща площ от 280 дка, ще рециклира над 20 хиляди тона отпадъци.Тя включва също най-голямата у нас инсталация за обработка на зелени отпадъци, инсталация за строителни отпадъци, както и пречиствателна станция за отпадни води.

http://www.ecomax.bg/

16.11.2015

Министър Ивелина Василева ще открие новото депо в Аксаково

Днес, 16 ноември от 12.00 часа, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата регионална система за управление на отпадъци в регион Варна – Аксаково, финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Системата включва изградени депо, сепарираща и компостираща инсталации. Тя ще обслужва близо 365 000 души от общините Аксаково, Белослав и Варна. Стойността на инвестицията е 28,2 млн.лв. На събитието е поканен премиерът Бойко Борисов.

http://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano