Новини

04.12.2017

www.bnt.bg - Хранителните отпадъци от заведения в Пловдив се събират от специализирани машини (БНТ2-Пловдив)

В Пловдив вече е въведена система за събиране на хранителни отпадъци от заведенията чрез специализирани машини. Три камиона събират остатъците от храна от 180 обекта в централната градска част. Това е част от цялостната политика на Общината за въвеждане на разделно събиране на отпадъците в целия град. Системата е въведена, след като много от заведенията изхвърляли хранителните остатъци в съдовете за смесен битов отпадък, предназначени за граждани. Сега по график машините събират боклуците директно от всеки един ресторант. Самите отпадъци се поставят в 120-литрови контейнери тип "куки", осигурени от Общината. Иван Стоянов – директор на общинско предприятие "Чистота": "По този начин хранителният отпадък няма да влиза в съдовете за смесен битов отпадък за граждани. Няма да има замърсяване и миризми през лятото. Отделно може да се използва за биотор за компост, въвеждане на системата за оползотворяване на този отпадък." Амбицията на общинското предприятие "Чистота" е на месец един камион да побира по 6 тона хранителни отпадъци. За заведенията новата системата се оказва доста удобна, защото предават остатъците от храна директно на камиона. Любен Тупаров – салонен управител на заведение: "Иначе допреди, като го нямаше, всичко се събираше на едно. Налагаше се ние да го хвърляме, което ни затруднява, а то в случая ни улеснява." Системата ще бъде въведена поетапно в детските градини, болниците, столовете за обществено хранене и пазарите. До края на 2018-а година този вид разделно събиране трябва да заработи и в останалите райони на града.

https://www.ecomax.bg/

01.12.2017

www.focus-news.net - Шумен: Одобрена беше цената за депониране на отпадци в регионалното депо в кв. "Дивдядово" за 2018 година

Шумен. Одобрена беше цената за депониране на тон отпадък в регионалното депо в кв. "Дивдядово" в Шумен за 2018 година, предаде репортер на Радио „Фокус“-Шумен . Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от Шуменска област прие тя да бъде 20,61 лв. без ДДС, при 20,25 лв. за предходната година, като лекото завишение е заради изискването за начисляване на амортизация върху техниката. На база проучване за нужните средства по мероприятията за поддръжка и стопанисване на депото, общата сума на разходите за цяла година е 631 266 лв. Живка Атанасова, гл. експерт „Екология“ в Община Шумен, посочи, че е приет и размерът на обезпеченията, които общината собственик на депото изчислява и събира от неговите ползватели. „Тези средства се ползват при рекултивацията на депото, след неговото закриване и мониторнгът, който в рамките на 30 години общината трябва да провежда, там отчисленията падат от 1,52 лв. на 1,15 лв. за тон депониран отпадък, тъй като се изчисляват на база остатъчен капацитет на депото“, каза Атанасова. По искането на Община Хитрино, Сдружението даде съгласие за отпускане на средства за закупуване на дробилка и техника към нея. Подписано беше споразумение между партньорите в Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от Шуменска област за кандидатстване с едно проектно предложение пред Оперативна програма „Околна среда“ за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци. Очаква се до една-две седмици, проектно предложение да бъде подадено.

https://www.ecomax.bg/

03.12.2017

www.24chasa.bg - Безконтролното изгаряне на отпадъци в Ливан е сериозен риск за здравето

Правозащитната организация Хюман райтс уоч разкритикува в доклад бездействието на ливанските власти към безконтролното изгаряне на отпадъци в страната, което според нея създава сериозни рискове за здравето. Правозащитната организация Хюман райтс уоч разкритикува в доклад бездействието на ливанските власти към безконтролното изгаряне на отпадъци в страната, което според нея създава сериозни рискове за здравето, предаде Франс прес. "Ливан трябва да сложи край на изгарянето на отпадъци на открито и да създаде трайна национална стратегия за управление на отпадъците", заяви Хюман райтс уоч. Според експерти ливанските власти от десетилетия не съумяват да приемат ефикасна политика за управление на отпадъците. Кризата достигна връх през лятото на 2015 г., когато Бейрут и околностите му бяха затрупани от планини от отпадъци след затварянето на главното сметище на града. Това предизвика улични демонстрации, предаде БТА. "Липсата на мерки от властите за прекратяване на изгарянето на отпадъци на открито в цял Ливан създава сериозни рискове за здравето на жителите, особено за децата и хората от третата възраст", предупреждава Хюман райтс уоч в доклада си, озаглавен "Дишаме смърт". Организацията е разговаряла със стотина души - хора, които живеят близо до сметища, експерти по обществено здравеопазване, правителствени представители и лекари. "Огромното мнозинство анкетирани жители съобщиха за вредни въздействия върху здравето им, например дихателни затруднения като хронична бронхопневмопатия, кашлица, раздразнение на гърлото и астма", отбелязва Хюман райтс уоч.

https://www.opasniotpadaci.com//

30.11.2017

www.focus-news.net - Велико Търново: Опазване на околната среда и осигуряване на конкурентоспособност са сред приоритетите на големите Общини от областта

Велико Търново. Опазване на околната среда, насърчаване на предприемачеството и осигуряване на конкурентоспособност са сред приоритетите на големите Общини от Великотърновска област. Това стана ясно по време на информационната кампания, която Областният информационен център предприе за разясняване на механизмите за кандидатстване по различни европейски програми. Светослав Стефанов, експерт от Центъра обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново, че основните участници в срещите са били представители на местните администрации. „За тях най-голям интерес представляваха планираните за 2018 година процедури по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), свързани с мерки за превенция на риска от наводнения, както и една друга процедура – за управлението на отпадъците. Редица въпроси бяха зададени във връзка с процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), която се очаква да стартира всеки момент. Интересът тук беше от страна на бизнеса. Отново по ОПИК атрактивна се оказа и друга процедура – „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, която ще бъде официално обявена към края на 2018 година“, допълни експертът. За по-малките общини, по думите му, най-привлекателна все още остава Програмата за развитие на селските райони и различните й мерки. Тук интересът е основно към създаването на стопанства от млади фермери, както и инвестициите в земеделски и такива в подкрепа на неземеделски стопанства.

https://www.ecomax.bg/

02.12.2017

www.bnr.bg - Инсталациите за отпадъци пестят общински пари

Близо 110 000 жители на Разградска област ще усетят ползата от изграждането на новите инсталации за третиране на отпадъци. Това коментира за Радио Шумен Недим Тахиров, директор на дирекция „Програми и околна среда“ в Община Разград. За строителството са отпуснати над 13.5 млн. лв. по оперативна програма „Околна среда“. Ще бъдат направени компостираща инсталация с капацитет 4000 тона годишно и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 30 000 тона годишно. Недим Тахиров съобщи още, че започват и административните процедури и същинското проектиране. Съоръженията ще са разположени до регионалното депо. "Общините внасяме едни солидни суми - отчисления за всеки тон депониран отпадък, който ние предварително преработим. Общините няма откъде да вземат тези пари и затова те се включват такса смет. С реализацията на този проект ще отпадне плащането на тези отчисления, значително ще намалее количеството на депонирания отпадък, а двете инсталации ще осигурят преработка на около 35 000 тона. Годишно на нашето регионално депо се депонират сега 50 000 тона отпадък", коментира Тахиров. Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 37 месеца.

https://www.ecomax.bg/

30.11.2017

www.focus-news.net - Община Петрич ще изгради инсталации за отпадъци, след като подписа договор с МОСВ

На официална церемония министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Община Петрич Димитър Бръчков подписаха договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци. По проекта ще се изградят компостираща инсталация с капацитет 4150 тона годишно и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет 10 841 тона годишно. Съоръженията ще обслужват близо 50 000 жители. Ще бъде въведена система, която включва разделно събиране на градински отпадъци от домакинствата в Петрич и селата Първомай, Марикостиново, Михнево и Кърналово. Системата обхваща обществени паркове и градини във всички населени места в община Петрич. По проекта ще бъдат закупени съдове за разделно събиране на зелените отпадъци от домакинствата и два сметосъбиращи камиона за транспортиране на разделно събраните зелени отпадъци до инсталацията за компостиране. Общият размер на инвестицията е над 10,3 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7,1 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Според министър Димов това е добра инвестиция за жителите на община Петрич. Той пожела успешно изпълнение на проекта и изрази надежда навреме да започне и навреме да завърши. От своя страна кметът на Петрич Димитър Бръчков посочи, че с изграждането на такива модерни инсталации българските общини ще имат нов европейски облик. Той благодари от името на жителите на общината за дадената възможност да се изпълни този проект. Пред Агенция „Фокус“ Бръчков заяви, че с изграждането на инсталации за преработка на отпадъци няма да се налагат драстични увеличения на такса „смет“. „Изключително се радвам, че от 118 поканени общини да участват и да кандидатстват за тези договори, ние сме третата, която подписа с МОСВ. Община Петрич генерира годишно 15 000 тона битов отпадък и 2500 тона строителен. С такъв вид инсталации ще можем годишно да преработим около 15 000 тона“, коментира Бръчков и уточни, че спестявайки, ще могат с една клетка да изкарат буквално 20 години и да депонират там отпадъците. „От друга страна, Законът за отпадъците е повече от ясен. Наредба 7 гласи, че до 2020 г., ако нямаме такъв вид системи компостираща и третираща, ще плащаме 95 лв. на тон отпадък към РИОСВ“, допълни кметът на Петрич. Според него с изграждането на такива системи рязко ще падне стойността, която ще плащат към държавата на тон от тези отчисления. Бръчков допълни, че по този начин ще имат възможността като община да си използват отчисленията пак в полза на отпадъците, но по тяхна преценка.

https://www.ecomax.bg/

01.12.2017

www.dariknews.bg - Кметовете на Бяла и Две могили трябва да затворят депата за отпадъци

Експерти на РИОСВ-Русе връчиха заповеди за преустановяване експлоатацията на депата за битови отпадъци на кметовете на общините Бяла и Две могили. Кметовете следва да преустановят дейностите по приемане, съхраняване и обезвреждане чрез депониране на битови, строителни и производствени отпадъци на общинските депа. Считано от 31 декември, те трябва да предприемат мерки за закриването и рекултивацията им. Със същия срок е необходимо прокопаване на траншея на вход/изход на депата за ограничаване на достъпа и депонирането на отпадъци. Експлоатацията на депата за неопасни отпадъци е в противоречие с българското и транспонираното европейско законодателство, тъй като не отговарят на изискванията на специализираната наредба за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Заповедите могат да се обжалват в 14-дневен срок от връчването им пред министъра на околната среда и водите или пред Административния съд в Русе, но това няма да спре изпълнението им. Кметовете на двете общини трябва да организират депониране на битовите отпадъци до депо, което има действащо комплексно разрешително и отговарящо на нормативните изисквания. РИОСВ-Русе ще упражнява периодичен контрол по изпълнението на заповедите.

https://www.opasniotpadaci.com//

29.11.2017

www.trud.bg - Община Пловдив участва в международен форум за опазване на въздуха в Краков

Заместник-кметът на Пловдив с ресор „Общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците“ Розалин Петков участва в международния форум „Глобално чист въздух“, която се провежда в полския град Краков. Той е организиран съвместно от Общинския съвет на регион Малополска и две водещи полски организации в областта на качеството на атмосферния въздух. Целта е да се насърчи международното сътрудничество и да се обменят добри практики и политики за опазване качеството на въздуха. Община Пловдив се представи с презентация за предприетите на местно ниво мерки и политики. Представен бе и проектът „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие на същата за периода до 2023 година“, финансиран от ОПОС. В рамките на инициативата са включени посещения в станция за наблюдение качеството на въздуха, срещи с учени от Университета за наука и технологии в Краков, среща с Главния инспекторат по опазване на околната среда. Във форума в Краков участват представители на главна дирекция „Околна среда“ и „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, Световната банка, представители на Полша, Франция, Германия, Чехия, Словакия, Унгария и др.

https://www.opasniotpadaci.com/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano