Новини

07.12.2015

Корнелия Маринова избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова бе избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч. Това стана по време на първото заседание на сдружението за новия мандат. Предложението за нея направи кметът на община Летница д-р Красимир Джонев, член на общото събрание на участващите в сдружението общини (Ловеч, Летница и Угърчин). Заседанието премина в отсъствието на кмета на община Угърчин Станимир Йотов. Без право на глас участва и зам.-областният управител Георги Терзийски. Присъстваха още зам.-кметовете на община Ловеч Ивелина Радевска и Цветан Георгиев.

Според Закона за управление на отпадъците общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение. На заседанието бе решено да се изготви анализ на управлението на оператора на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин предвид изтичащия през април идната година договор с него. Коментирани бяха възможностите за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда" за финансиране изграждането на компостираща и сепарираща инсталация, както и за площадка за строителни отпадъци . Оповестено бе, че от депонираните тази година на регионалното депо 30 хил. тона отпадъци една голяма част - над 8 хил. тона, са от физически и юридически лица, някои от които външни за трите общини. Затова бе решено регионалното сдружение да обсъди на следващо заседание ще се взимат ли допълнителни отпадъци извън общинските и при какви условия.

Информацията за взетите решения ще бъде публикувана на интернет страниците на трите общини и предоставена на министъра на околната среда и водите и на областния управител в законовия срок от една седмица.

Второто заседание на сдружението ще се проведе на 15 декември.

http://www.opasniotpadaci.com/

02.12.2015

Акции за стари гуми и техника в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Редица български градове се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците. В периода 21-29 ноември общинските управи организираха инициативи с апел към гражданите за отговорно поведение към опазване на околната среда. Бяха проведени акции за събиране на излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за използване батерии и акумулатори, както и електрическо и електронно оборудване. По време на кампанията гражданите имаха възможност да се освободят от ненужните уреди и опасните отпадъци безвъзмездно, като по места имаше организирани временни приемателни пунктове. В приемните на някои от регионалните екоинспекции бяха поставени контейнери за излязло от употреба дребно електрическо и електронно оборудване Повечето общини имат сключени договори с организации и фирми за преработка и оползотворяване на събраните отпадъци . Експерти от екоинспекцията в страната са провели и обучителни турове „Как ежедневно да намаляваме отпадъците си“. Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците премина под мотото „Дематериализация – да правим повече с по-малко!“.Редица български градове се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците. В периода 21-29 ноември общинските управи организираха инициативи с апел към гражданите за отговорно поведение към опазване на околната среда. Бяха проведени акции за събиране на излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за използване батерии и акумулатори, както и електрическо и електронно оборудване. По време на кампанията гражданите имаха възможност да се освободят от ненужните уреди и опасните отпадъци безвъзмездно, като по места имаше организирани временни приемателни пунктове. В приемните на някои от регионалните екоинспекции бяха поставени контейнери за излязло от употреба дребно електрическо и електронно оборудване Повечето общини имат сключени договори с организации и фирми за преработка и оползотворяване на събраните отпадъци . Експерти от екоинспекцията в страната са провели и обучителни турове „Как ежедневно да намаляваме отпадъците си“. Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците премина под мотото „Дематериализация – да правим повече с по-малко!“.

http://www.opasniotpadaci.com/

06.12.2015

Българо-корейски бизнес форум се проведе в Русе

Първият по рода си Българо-корейски бизнес форум се проведе в зала „Европа“ на Доходно здание. Той е съвместна инициатива на Община Русе, Корейската държавна агенция за насърчаване на търговията и инвестициите – КОТРА София и Търговската секция на Посолството на Република Корея в Република България.

Сред официалните лица на форума бяха зам.-кметовете г-жа Наталия Кръстева и д-р Страхил Карапчански, Г-н Хъ – зам.-директор на КОТРА София, както и представители на големи корейски фирми, работещи в сферата на екологията, г-н Стив Ко – вицепрезидент на AnT21, г-н На – мениджър „Природни станции“ от ФОРСБЕЛ и г-н Ю – старши мениджър „Външно търговски операции“ към ПОСКО, които презентираха дейностите на своите фирмите. В края на форума се проведе и дискусия с присъстващите гости.

Г-жа Кръстева приветства всички участници в събитието и заяви, че провеждането на форума в Русе ще допринесе за един успешен и активен диалог за развитието на двустранни отношения и за създаването на нови бизнес партньорства. „Имаме ясна визия за развитие на град Русе, като в нашата работа залагаме на последователно и комплексно планиране,“ – каза г-жа Кръстева. Зам-кметът по комунални дейности допълни, че с провеждането на този форум се поставя началото на дългосрочно партньорство в сферата на управлението на отпадъците, възобновяемите енергийни източници, третирането на отпадъчни води и насърчаването на общото развитие. „Вярваме, че обменът на информация, знания и опит е най-стойностният ресурс, който определя богатството на една нация.“

Събитието се организира в резултат на сключения Меморандум за разбирателство и сътрудничество между градовете Русе и Сеул в областта на екологичните политики и обмена на технологии. По време на Световния конгрес по устойчиво градско развитие, който се проведе в южнокорейската столица през м. април т. г., двете страни се споразумяха да обменят и споделят необходимата експертиза и опит в сферата на управлението на отпадъците и на възобновяемите енергийни източници, третирането на отпадъчните води и за насърчаването на общото развитие.

Целта на бизнес форума беше споделянето на опита на Сеул по отношение на изпълнението на проекти в сферата на околната среда, преработване на отпадъци и пречистване на води. Основният фокус на събитието беше насочен към насърчаване на директните контакти между българските и корейските делови среди, обменяйки добри производствени и търговски практики.

ПОСКО Констръкшън е част от POSCO E&C една от най-големите строителни компании в Корея, която развива проекти в сферата на енергетиката, индустрията, инфраструктурата и строителството. Към 2015 г. ПОСКО успешно реализирали проекти в Близкия Изток, Южна Америка, Европа, Русия и ОНД, Австралия и Азия. Фирмата представи презентация на тема „Построяване на завод за енергия от химически отпадъци “.

ФОРСБЕЛ е корейска компания основана през 2000 г., която е посветена на развитието и осъществяването на екологични проекти в сферата на преработването и обезвреждането на отпадъци . Компанията развива иновативна технология за третиране на отпадъци . Презентацията на ФОРСБЕЛ беше на тема „Технологии за обезвреждане на отпадъци “.

АнТ21 е иновативна корейска компания, която е фокусирана върху решения за биологично третиране на отпадни води. Компанията развива оборудване за пречиствателни станции за отпадни води и успешно се развива в Корея, Китай и САЩ, а представената от тях тема беше „Построяване и опериране на ПСОВ“.

http://www.opasniotpadaci.com/

02.12.2015

Василева: България подкрепя целта за максимална редукция на парниковите газове

България подкрепя целта на ЕС за максимална редукция на парниковите газове, коментира в интервю за в. „24 часа“ министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.На въпрос с каква позиция България участва в започналата конференция по изменение на климата в Париж тя казва:„Преговорите и подготовката за конференцията на страните по конвенцията на ООН за климата бяха дълги. Очакванията на всички са за сериозен напредък и подписване на глобално споразумение между държавите-членки на конвенцията, които са 195. Както и поемането на конкретни ангажименти за недопускане на повишаването на средната температура с повече от 2 градуса по Целзий“. „България участва много активно при формирането на позицията на ЕС, която е много амбициозна. До 2030 г. ЕС се ангажира да намали емисиите на парникови газове с 40% спрямо прединдустриалната ера. В по-дългосрочен план излязохме с общо решение да вървим към редуциране на емисиите до 2050 г. с 50%, целта е до края на века парниковите газове да се сведат до минимум. Това е позицията и на България“, обяснява министърът.Тя пояснява, че тепърва на ниво ЕС ще се подготвят документи, които да ангажират всяка страна за постигане на общата цел от 40%. Може би в началото на 2016 г. следващото председателство на ЕС ще се ангажира с тази задача.„Що се отнася до политиките по климата, България е една от 13-те държави, които вече са изпълнили целите си, заложени за 2020 г. Те са за възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове спрямо 1990 г. с 20 на сто“, казва Василева.Тя е категорична, че няма да има забрани за битовото отопление на въглища и дърва.„Смятаме, че трябва да се създават стимули, които да насърчават хората да използват екологични методи на придвижване и отопление. Пример за това са програмите, които се изпълняват от министерството по ОП “Околна среда”, където сме заделили 120 млн. лв. за чистотата на въздуха“, коментира тя.Ивелина Василева допълва, че се изпълнява и инвестиционна програма за климата чрез Националния доверителен екофонд. В ход са 2 програми. Едната е националната схема за зелени инвестиции. По нея вече са санирани и са приложени мерки за енергийна ефективност на 90 публични сгради - детски градини, училища, вузове, болници. Така в Тракийския университет в Стара Загора е реализирана програма за ефективно осветление и за 1 година са спестени 90 000 лв. Общо за всички 90 публични сгради икономиите са 5 млн. лв. годишно.От тези мерки са спестени 488 млн. тона въглероден двуокис – това са емисиите, които биха се отделили от консумацията на ток за 1 г. на 61 000 домакинства. Или които биха се отделили при изминаването на 1,6 млрд. км от един средностатистически автомобил.По Националната програма или т.нар. инвестиционна програма за климата през 2015 г. са финансирани проекти за 13 млн. лв. За следващата година в бюджета са заложени 15 млн. лв.„Продължаваме с мерки за енергийна ефективност - 14 млн. лв. ще са за такъв тип проекти. А 1 млн. лв. ще бъде насочен към стимулиране на използване на екологични превозни средства. Програмата ще бъде обявена в началото на 2016 г. за администрацията“, припомня министърът.Тя отбелязва, че средствата за инвестиционната програма за климата са получени от държавата от търговия с емисии.За изпълнението на оперативна програма “Околна среда” тя отчита, че се очаква общините да приключат до края на годината още 4 регионални системи за управление на отпадъците и още 6 пречиствателни станции. С тях общият брой на инвестициите ще бъде 15 регионални системи за отпадъци и 50 пречиствателни станции. Голяма част от тези инвестиции са реализирани през последната година.„До дни ще публикуваме поканата за проектни предложения за 4-те големи проекта в сектор “Води” - в Пловдив, Добрич, Асеновград, Плевен и Долна Митрополия. Те са за близо 400 млн. лв. И също 8-те фазирани проекта (б. р. прехвърлени за финансиране към новата програма) - Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Те са за около 220 млн. лв. Така ще подсигурим плавния преход между старата и новата програма. Продължаваме да работим, за да изпълним целта през 2015 г. да обявим 15 покани за проектни предложения на стойност 1 млрд. лв.“, казва Ивелина Василева.

http://www.opasniotpadaci.com/

05.12.2015

СБ ще отпусне 500 млн. долара на развиващи се страни за ограничаването на парниковите емисии и глобалното затопляне

Световната банка ще отпусне 500 млн. долара на развиващи се страни, които да помогнат за ограничаването на парниковите емисии и глобалното затопляне. Програмата е финансирана от Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария, които осигуряват началните 250 млн. долара за т.нар. "Условия за трансформиране на въглищните активи", които да заработят от догодина. Очаква се другата половина от предвидените средства да бъдат набавени от предстоящи дарения. Планът предвижда подпомагане на държави в замяна на определено количество ограничен въглероден диоксид. Началото му съвпада с международната конференция COP21, която започва днес в Париж и ще обедини усилията на близо 200 държави за постигането на трайна договорка за ограничаване на глобалното затопляне. Според банката награждаването на страни за количественото намаляване на емисиите ще подпомогне енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници, управлението на отпадъците и транспортните системи в големите градове. Според много първоначални анализи именно отпускането на средства от по-богатите страни за развиващите се, е ключът към постигането на ефективно споразумение в Париж. Улесненията, които ще работят чрез пазарни механизми, ще подпомогнат първоначално заявените от отделните държави планове за ограничения на емисиите, съобщава Ройтерс. Пазарните механизми са ефективен начин за ограничаване на въглеродните емисии. Очакваме да постигнем значителен ефект чрез улесненията и да подсигурим устойчивост в процеса за ограничаване на парниковите газове, дори след първоначалното подпомагане, заяви премиерът на Норвегия Ерна Солберг в специално изявление.

http://www.ecomax.bg/

02.12.2015

Зам.-кмет на Бургас стана зам.-министър на екологията

Досегашният зам.-кмет на Бургас Атанаска Николова днес е назначена за зам.-министър на околната среда, съобщи правителствената пресслужба.

В Бургас тя е отговаряла за европейските политики и околната среда.

В справката за новия зам.-министър, разпространена от пресслужбата, се казва, че Николова е инженер еколог и инженер по биотехнология от Техническия университет в София с над 20-годишен опит в сферата на опазване на околната среда и устойчивото развитие. Освен зам.-кмет е била и зам.-министър на околната среда и водите в служебното правителство на Георги Близнашки.

В сайта на община Бургас пък е посочено, че под нейно ръководство са приключили успешно над 30 международни и национални проекта. Тя е била консултант на местните власти в Черноморски регион при разработването на Общински стратегии за развитие, Общински програми за управление на отпадъците и Общински програми за опазване на околната среда. Участвала е и в разработването на Регионалния план за развитие на Югоизточен планов регион.

С назначението на Николова заместниците на министър Ивелина Василева стават четирима.

http://www.ecomax.bg/

04.12.2015

София се включи в „зелената декларация“ на Париж

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова обяви, че София се присъедини към декларацията в Париж за намаляване на вредните емисии, създаване на условия за използване на възобновяема енергия и привличане на зелени инвестиции по време на срещата на върха за климата на местните лидери. Форумът е в рамките на Световната конференция, посветена на климатичните промени.

Срещата във Франция на градоначалниците се председателства от кмета на Париж г-жа Ан Идалго, президента на AIMF и съпрезидент на UCLG, и Майкъл Блумбърг, специален пратеник на ООН за градовете и климатичните промени. Фандъкова отбеляза, че форумът в Париж се определя като исторически, защото градове, държави, международни и неправителствени организации, както и бизнесът, се обединяват в борбата с климатичните промени. „Една от важните общи задачи е привличането на гражданите в тези усилия. През 2011 г. ние се присъединихме към споразумението на кметовете в инициативата на Европейската комисия за опазване на климата, а в началото на 2015 г. София се включи и в декларацията на кметовете на големите градове за борба с промените в климата”, посочи столичният кмет. “Нашият общ ангажимент е да намалим емисиите въглероден оксид с 20% до 2020 г., а до 2030 г. - с 40%. За тези цели работим по специална програма и с мерки в сферите на транспорта, енергийната ефективност на сградите и управлението на отпадъци ”, коментира още Фандъкова.

Тя отдели специално внимание на модернизацията на градския транспорт в София. “През последните шест години увеличихме два пъти съществуващите линии на метрото. С реализирането на третата линия ще намалим вредните емисии с 90 хил.т. годишно и ще намалим трафика в 20%”, заяви Фандъкова. И припомни, че предстои пускането на нови 110 автобуса в градската транспортна мрежа. “Работим и за това през 2020 г. всички общински сгради да бъдат изцяло енергийно обновени. В програмата ни за 2016 г. сме разработили проекти за енергийна ефективност за 24 училища и детски градини, както и проекти за промяна на отоплителните системи в 14 общински сгради”, каза още кметът на София.

Столична община реализира проекти за намаляване на използването на твърдо гориво за отопление - с изграждане на инсталация за екопелети и монтиране на филтри на частни сгради. “Вече изградихме модерни инсталации за преработка на отпадъците, от които произвеждаме електроенергия и компост. Очакваният резултат е София да рециклира над 50% от отпадъците си. Продължаваме с рекултивацията на старите депа”, допълни Фандъкова. И още:”В последните години залесихме над 900 дка гори, като годишно залесяваме около 100 дка нови дървета в горските територии. Това е една от важните мерки за ограничаване на последиците от измененията в климата”.

http://www.opasniotpadaci.com/

02.12.2015

Еврокомисията представи екологичната стратегия на мандата си

Европейската комисия публикува днес дългоочакван пакет от екологични законопроекти, известен още като Пакет за кръговата икономика. Брюксел очаква предвидените мерки да повишат ефективността на ресурсите и да стимулират бизнеса и потребителите да залагат на стоки, лесни за рециклиране и за повторна употреба.До края на мандата си Европейската комисия ще изпълни следните приоритети:- намаляване на разхищаването на храна като се създаде обща методология за изчисляване на загубите в държавите членки, по-добро означаване на сроковете на годност и постигане на целта хранителните отпадъци да се намалят наполовина до 2030 г.- развиване на стандартите за качество на вторичните суровини на общия европейски пазар;- изпълняване на двугодишен работен план (Ecodesign working plan - законова рамка, чрез която ще се поставят стандарти за ефективност на употребата на енергия за производството на определени групи продукти) до 2017 г., чрез който да се подобри дължината на живота и възможността за рециклиране на продуктите, както и тяхната енергийна ефективност. Преди около месец в европейските медии изтече информация, че в рамките на тази цел ЕК планира на първо време да включи техниката и по-конкретно – да предложи задължителен дизайн за електронните дисплеи.- ревизиране на европейските регулации за торовете в подкрепа на органичните съставки;- подобряване на възможността за рециклиране на пластмасите и премахване на опасните вещества в тях, както и намаляване на морските отпадъци ;- мерки за пречистването на отпадните води.Еврокомисията отделно предложи цели за рециклирането на отпадъците:- обща за целия ЕС цел за рециклиране на 65% от битовите отпадъци и на 75% от отпадъците за опаковки до 2030 г.;- намаляване на количествата отпадъци в ЕС с 10% до 2030 г.;- икономически стимули за екологичносъобразния бизнес;- забрана за депониране на разделно събрани отпадъци ;- предвиждане на икономически инструменти за спиране на депонирането на боклук;- еднакво изчисляване на това колко боклук се рециклира във всяка държава членка."Предложенията покриват целия жизнен цикъл на стоките: от производството и консумацията до управлението на отпадъците и пазара за вторичните суровини", пише еврокомисията в съобщение до медиите. Обявен политически приоритет на изпълнителния орган на ЕС е новата екологична политика да стимулира създаването на работни места, икономическия растеж, инвестициите и социалните политики. За тази цел вторият европейски комисар, натоварен с работата по пакета беше зам.-председателят на еврокомисията Юрки Катайнен в чието портфолио е заетостта.В законопроектите е предвидено финансиране на стойност 5.5 млрд евро от структурните фондове за управление на отпадъците и за инвестиции в кръговата икономика на национално ниво, както и 650 млн евро по програма "Хоризонт 2020"."Тези предложения изпращат позитивен сигнал към онези, които имат намерение да инвестират в кръговата икономика. Днес ние заявяваме, че Европа е най-доброто място за създаване на устойчив и екологичен бизнес. Потенциалът за създаване на работни места в кръговата икономика е огромен, а търсенето на по-добри, по-ефикасни продукти и услуги расте с бързи темпове. Ще премахнем бариерите, които затрудняват бизнеса в оптимизирането на ресурсите му", коментира Катайнен по време на представянето на новото законодателство.Пакетът за кръговата икономика беше очакван с интерес от мнозина наблюдатели в Брюксел. Предишният опит на Европейската комисия да създаде подобна стратегия се провали заради липсата на съгласие между законодателните институции и държавите членки по целите за рециклиране и чистота на въздуха. След като законодателството не отбеляза никакъв прогрес в продължение на години, екипът на комисията "Юнкер" го оттегли още при встъпването си, което предизвика вълна от недоволство и критики от страна на защитниците на околната среда и Европейския парламент – особено активен застъпник за стратегията. След като оттегли неуспешния пакет, зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс персонално се ангажира със задача да предложи нов и по-добър.Либералният алианс, четвъртата най-голяма група в Европейския парламент, изрази недоволство от новия вариант на предложените мерки непосредствено, след като те бяха публикувани, с аргумента, че не са толкова амбициозни, колкото предишния неуспял пакет."Ревизираното предложение на Европейската комисия извежда по-слаби цели за депонирането на отпадъци и за рециклирано от предшественика си, а целите за намаляване на хранителните отпадъци са тотално са пропаднали", пишат АЛДЕ в съобщение до медиите.В същото време най-голямата парламентарна група в ЕП, тази на Европейската народна партия (ЕНП) подкрепи проекта на еврокомисията, но напомни, че "Кръговата икономика ще заработи само, ако върви ръка за ръка с пазарно ориентиран подход и ако създава стимули за гражданите и компаниите".Преди да станат реалност, тези законопроекти трябва да бъдат одобрени или променени от Европейския парламент (ЕП) и Съвета на министрите. Зам.-председателите на Европейската комисия Франс Тимерманс и Юрки Катайнен по време на представянето на Пакета за кръговата икономика.

http://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano