Новини

25.12.2017

www.topnovini.bg - Столична община с кампания за безплатни компостери

Всички желаещи граждани да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, които да разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, могат да подадат заявка за това в районната администрация до 26.01.2018г. След изтичане на срока, заявките ще бъдат обработени от СО и в началото на 2018 г. предстои закупуване и раздаване на компостерите на гражданите. Инициативата е част от кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи“, която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци. Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани, освен от граждани, от администрациите на училища, детски градини и детски ясли. Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015-2020г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци /треви, храсти, клони/, очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно. Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата стартира през 2010 г., като общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000 бр.

https://www.ecomax.bg/

20.12.2017

www.rousse.info - МС разреши отпадъците на Бяла да се извозват в Русе

Правителството реши да предостави възможност за депониране на битовите отпадъци, образувани от територията на общините, включени в региони за управление на отпадъците Дупница, Благоевград и Бяла, до изграждане на собствените им регионални депа, в съседни регионални системи, отговарящи на нормативните изисквания. Това решение ще се прилага само в случай, че общините не са намерили други решения за законосъобразно третиране на отпадъците. Решението е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и допуска използването на до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците. Използването на депата, на които се разрешава депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране. Приемането на решението се налага предвид необходимостта от изпълнение на ангажимента на България за преустановяване експлоатацията на съществуващите общински депа, неотговарящи на изискванията на Директива 1999/31 относно депонирането на отпадъци. То е продиктувано от опасността от второ осъдително съдебно решение на Съда на Европейския съюз, с което ще бъде наложена имуществена санкция на България.

https://www.opasniotpadaci.com/

23.12.2017

www.e-novinar.com - Великобритания иска да пребори замърсяването с по-високи такси за пластмасата

Супермаркетите, търговците на дребно и производителите на напитки трябва да бъдат принудени да плащат повече за рециклирането на пластмасовите опаковки на стоки, които продават. Това се посочва в доклад на британската парламентарна Комисия за екологичен одит. Искането на депутатите представлява опит да се намали количеството пластмасови бутилки за вода, което британците използват всяка година, и да се стимулира културата за използване на шишета за многократна употреба, съобщава британският вестник Guardian. Идеята е те да могат да бъдат пълнени с чешмяна вода от обществени чешми, ресторанти, кафенета, спортни центрове и вериги за бързо хранене. Според авторите на предложението това ще намали употребата на пластмасови бутилки за вода с 65%. В момента във Великобритания годишно се използват 13 млрд. пластмасови бутилки, но едва малко над половината от тях (7,5 млрд.) се рециклират. Докладът подчертава необходимостта от правителствена намеса за справянето на проблема с пластмасовите боклуци във Великобритания и призовава за по-високи такси за бизнеса, които да спомогнат за почистването на боклука, който компаниите създават, посочва още Guardian. Още по темата Убива ли евтината зелена енергия проектите за улавяне и съхранение на СО2? Електроцентралите вече не са най-големият източник на замърсяване в САЩ Готови ли сме да платим цената за чистия въздух? Според депутатите въвеждането на национална програма за възнаграждения срещу върнати бутилки е един от ключовите елементи за намаляването на този вид отпадъци в страната. Такава схема би могла да спомогне за увеличаване до 90% на рециклирането в страната. Подобна програма може да стане част от новите мерки, които ще бъдат обявени от министъра на околната среда Майкъл Гоув през следващата година. По думите на председателката на комисията Мери Крейг, ако замърсяването на океаните продължи със същото темпо, до 2050 г. обемът на пластмаса в тях ще е по-голям от този на всички риби, взети заедно, посочва Bloomberg. Сред другите предложения на новия закон е и увеличение на таксите за опаковки, които са трудни за рециклиране и съответно - намаляването им за тези, които могат да бъдат преработени. Също така се предлага въвеждането на минимум от 50% за употреба на рециклиран полиетилен терефталат във всички нови пластмасови бутилки до 2023 г. Докладът предлага още парите, които бъдат събрани в рамките на новата схема, да се инвестират в строителството на цехове за преработка, които ще намалят изнасяното всяка година количество пластмаса в размер на около 320 000 тона. Според текста през последните 15 години консумацията на бутилирана вода във Великобритания се е удвоила.

https://www.opasniotpadaci.com/

20.12.2017

www.trafficnews.bg - Големи проекти борят мръсния въздух в Пловдив – купуват безплатно екоотопление на гражданите

Два големи проекта ще влязат в „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. Чрез тях ще може да се купи безплатно екоотопление на гражданите, което да замени печките на твърдото гориво, както и да се сложат филтри на комините. Стана ясно, че проектът на програмата вече е разработен. Дефинирани са източниците на замърсяването, като един от основните е битовият сектор. Превишение на фини прахови частици във въздуха се отчита през месеците в периода от октомври до март. Причина за това е съчетанието на специфичните за Пловдив климатични условия и битовото отопление с твърдо гориво. В останалата част на годината състоянието на въздуха е в допустимите норми. „Отчитаме социалната поносимост на населението при въвеждането на строги и рестриктивни мерки както по отношение на битовото отопление, така и по отношение на старите автомобили. Мерките, които на този етап са залегнали в програмата, до голяма степен са свързани с предоставената възможност по оперативна програма „Околна среда“ за кандидатстване за намаляване на замърсяването от бита. Основно ще се финансира поставянето на филтри на комините и смяна на горивните съоръжения, но това трябва да стане с желанието и съдействието на всяко едно домакинство“, коментира главният експерт в Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив Елена Найденова. През януари предстои проектът на Програмата да бъде публикуван в официалния сайт на общината и в продължение на месец всички заинтересовани лица могат да подадат в деловодството своите писмени становища и предложения, които ще бъдат разгледани от програмен съвет и ако се отчете, че са състоятелни, ще се направят корекции. След съгласувателни процедури с РИОСВ и Министерството на околната среда и водите окончателното решение за утвърждаване на проекта ще е на Общинския съвет. „Надяваме ме се в средата на 2018 г. програмата да влезе в сила, за да можем активно да подготвим бюджетни средства и да започнем да изпълняваме мерките, които зависят изцяло от администрацията на Община Пловдив. Разчитаме на съдействието на гражданите, защото общите усилия ще доведат до подобряване качеството на въздуха“, каза Елена Найденова.

https://www.ecomax.bg/

22.12.2017

www.bulgariautre.bg - Община Пловдив разработи проект за подобряване качеството на въздуха

Дефинирани са източниците на замърсяването, като един от основните е битовият сектор Община Пловдив продължава да работи активно за подобряване чистотата на атмосферния въздух. Това заяви заместник-кметът Розалин Петков в рамките на пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.“ Стана ясно, че проектът на програмата вече е разработен. Дефинирани са източниците на замърсяването, като един от основните е битовият сектор. Превишение на фини прахови частици във въздуха се отчита през месеците в периода от октомври до март. Причина за това е съчетанието на специфичните за Пловдив климатични условия и битовото отопление с твърдо гориво. В останалата част на годината състоянието на въздуха е в допустимите норми. „Отчитаме социалната поносимост на населението при въвеждането на строги и рестриктивни мерки както по отношение на битовото отопление, така и по отношение на старите автомобили. Мерките, които на този етап са залегнали в програмата, до голяма степен са свързани с предоставената възможност по оперативна програма „Околна среда“ за кандидатстване за намаляване на замърсяването от бита. Основно ще се финансира поставянето на филтри на комините и смяна на горивните съоръжения, но това трябва да стане с желанието и съдействието на всяко едно домакинство“, коментира главният експерт в Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив Елена Найденова. През януари предстои проектът на Програмата да бъде публикуван в официалния сайт на общината и в продължение на месец всички заинтересовани лица могат да подадат в деловодството своите писмени становища и предложения, които ще бъдат разгледани от програмен съвет и ако се отчете, че са състоятелни, ще се направят корекции. След съгласувателни процедури с РИОСВ и Министерството на околната среда и водите окончателното решение за утвърждаване на проекта ще е на Общинския съвет. „Надяваме ме се в средата на 2018 г. програмата да влезе в сила, за да можем активно да подготвим бюджетни средства и да започнем да изпълняваме мерките, които зависят изцяло от администрацията на Община Пловдив. Разчитаме на съдействието на гражданите, защото общите усилия ще доведат до подобряване качеството на въздуха“, каза Елена Найденова. Проектът „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.“ е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, процедура № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“. Общата стойност на проекта е 83 886,80 лв., от които 71 303,78 лв. от Кохезионния фонд и 12 583,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Периодът на изпълнение е 15.05.2017 г. – 15.08.2018 г.

https://www.ecomax.bg/

19.12.2017

www.klassa.bg - Стимулират фирмите с половин такса за биоразградими отпадъци

Таксата за битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене във Варна, да бъде намалена наполовина, реши Правната комисия към местния парламент. Общинарите решиха размерът й да падне от 12 лева за кофа с вместимост 240 литра на 6 лева. Причината за намалението е, че в определения срок за тази година, в дирекция „Местни данъци“ на Общината са подадени само 2 декларации, които по-късно били оттеглени. С намаляването на размера на таксата, от градската управа се надяват да стимулират фирмите да използват услугата за разделно събиране на битовите биоразградими отпадъци, както и да се подобри събираемостта. Новата цена ще влезе в сила след промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, която ще бъде гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет. Срокът, в който фирмите трябва да подават декларации за съдове за битови биоразградими отпадъци е догодина до 1 март. Броят им се задава в зависимост от декларираните към 30 ноември на предходната година съдове. С прилагането на измененията за нов размер на таксата, от кметската администрация очакват да се спазват разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, като ще се намали обемът на депонираните отпадъци в съответствие с европейските изисквания и ще стимулира използването на услугата, която предоставя Общината. Варна извършва предварително третиране и оползотворяване на боклуците в Завода за преработка на твърди битови отпадъци в село Езерово, а друга част от тях се депонират на сметището край село Въглен.

https://www.ecomax.bg/

21.12.2017

www.focus-news.net - Донка Михайлова, кмет на Троян: Общината се включва в националния план за намаляване на отпадъците

Община Троян се включва в национален план за намаляване на отпадъците, които достигат до депо. Това каза за Радио „Фокус“ кметът на Троян Донка Михайлова. Тя поясни, че Общината е подписала договор с МОСВ за управление на отпадъци на стойност над 6,5 милиона лева. „Ефектите, които очакваме, са изключително важни за жителите на общината, защото при успех на проекта, в което не се съмнявам, той ще определя размера на такса „битови отпадъци“, които гражданите на двете общини Троян и Априлци ще плащат години наред. С този проект ще бъдат изградени сепарираща инсталация, която ще отделя отпадъците, подлежащи на повторна употреба. Ще бъде изградена и компостираща инсталация по най-добрите световни и европейски модели“, обясни кметът. Донка Михайлова допълни, че Общината се опитва в максимална степен да търси мнението на гражданите по различни въпроси, което води до изключително ефективни решения. „По този начин проучихме становището на гражданите за генералния план за организация на движението. Попитахме ги къде считат, че има риск по отношение на тяхната сигурност, къде считат, че трябва да изградим кръгови кръстовища или светофари“, поясни Михайлова. Тя допълни, че един от въпросите, по който в момента Общината прави допитване и предстои да бъде взето окончателно решение, е съдбата на ореховото дърво пред Конака. „Получихме много иновативни, различни идеи. В интерес на истината сме затруднени, защото половината от нашите съграждани искат това дърво да се превърне в дървена скулптура – такива, каквито имаме на различни места в града. А други считат, че то трябва да бъде премахнато и на негово място да бъде засадено ново дърво, което да оставим на тези, които ще дойдат след нас“, каза Донка Михайлова.

https://www.opasniotpadaci.com/

 

15.12.2017

www.e-novinar.com - Планетата на електронните отпадъци

ООН публикува за втори път доклад за световното натрупване на електронни отпадъци - с невъобразими данни: 44,7 млн. тона електрически и електронни устройства с щепсели или батерии са влезли в боклука ни през миналата година. Това е равно на около 4500 Айфелови кули, се отбелязва в проучването. Всеки човек в света допринася средно с по шест килограма. Нарастващите доходи и спадащите цени на всичко - от слънчеви панели до хладилници - са увеличили електронния боклук с 8 процента спрямо 41 милиона тона при последната оценка през 2014 година. Ако изхвърлените хладилници, телевизори, фотоволтаични модули, компютри и мобилни телефони се транспортират с камион, то ще са нужни 1,2 милиона броя 40-тонни превозни средства. А експертите очакват обемът да нарасне с повече от една шеста до 2021 г. Никакъв друг вид битови отпадъци не се натрупва толкова бързо, колкото електронните отпадъци. Още по темата Магазините за "нулеви отпадъци" набират популярност Над 80% от отпадните води в света се вливат в реки и морета без пречистване Тъй като едва 41 държави по света са в състояние да регистрират обема електронни отпадъци, авторите е трябвало да отчетат общия обем след сериозни разкрития: те са търсили статистически данни по целия свят, като например за продажбата на ново и употребявано оборудване и техния жизнен цикъл, претегляли са след това данните, а където са липсвали и такива данни, са изчислявали самостоятелно. „Данните вече са солидни и устойчиви", казва един от авторите на доклада и директор на Програмата за устойчив кръговрат към Университета на ООН Рюдигер Кюр. А организацията се нуждае от тази база данни. Преди повече от две години ООН формулира 17 цели за устойчиво развитие, една от които е „Устойчиво потребление и производство". Събраните данни показват колко голям е проблемът с изхвърлянето на техническо оборудване. Досега едва 20 на сто от електронните отпадъци се събират и рециклират, въпреки че в устройствата под формата на суровини се съдържат злато, сребро, мед, платина или паладий на стойност от 55 млрд. долара. Вместо това съкровище да се събере, повечето устройства се изгарят, погребват - или хвърлят в депа и се демонтират при несигурни условия. Става дума преди всичко за бедни региони в страни като Гана, Китай или Индия. В същото време търсенето в по-бедните страни расте: тъй като цените на новите електрически и електронни уреди продължават да намаляват, все повече и повече хора купуват все повече и повече уреди. Преди всичко развиващите се страни са отговорни за ръста на електронните отпадъци: покупателната способност се повиши тук най-силно от 2000 г. насам и по този начин нараства и обемът на продаденото електрическо и електронно оборудване. В доклада си ООН разделя света на пет категории. В страните с най-ниска покупателна способност годишният темп на прираст на електронни отпадъци е 15%, във втората най-ниската категория електронните отпадъци растат с до 23 процента годишно. При най-заможните индустриализирани страни пък размерът на тези битови отпадъци се увеличава само със сравнително ниските 1,6% годишно. Малките уреди, като прахосмукачки, вентилатори, тостери, радиоапарати, електрически бръсначи, инструменти за измерване и контрол, представляват почти една трета от общото количество - почти 17 милиона тона. Тази категория нараства с 4% годишно. Големи уреди, като перални машини и сушилни, съдомиялни машини, печки, големи принтери и копирни машини, слънчеви модули, представляват една пета от всички електронни отпадъци, а авторите на проучването очакват тук годишен ръст от четири процента. По-бързо растат отпадъците от трета категория, посочена в доклада като „устройства за промяна на температурата", т.е. хладилници и фризери, нагреватели или климатици. Тази група се очаква да нарасне с шест процента годишно през следващите години. Понижение има само при екраните. Тъй като големите и тежките CRT монитори се подменят все повече от плоски екрани, тежестта на отпадъците също намалява - с по три процента годишно до 2020 г., според доклада. В края на краищата обаче имаме напредък, казва Кюр. Старите монитори все още съдържат много замърсители, като олово. Плоските екрани пък консумират, при същия си размер, много по-малко енергия. Въпреки това Кюр не може да се обзаложи за това дали използваните материали са по-екосъобразни. Едно е сигурно: макар че електронните отпадъци растат преди всичко в развиващите се страни, богатите държави ще трябва да действат. Въпреки че на Запад разпространението на електронните отпадъци спада, нивото е много по-високо. Така например през миналата година австралийците и новозеландците са произвели средно 17,3 килограма електронен отпадък на човек, а европейците - 16,6 килограма. В Азия отпадъците са по 4,2 килограма на човек, а в Африка – едва 1,9 килограма на глава от населението. Тази статистика не се променя значително дори от значително високата квота на рециклиране на Стария континент – 35 на сто.

https://www.opasniotpadaci.com/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano