Новини

17.08.2017

www.greentech.bg - 4 общини в Пловдивско са отличници при рециклирането на отпадъци

Четири общини в Пловдивска област – Брезово, Раковски, Марица и Пловдив – са отличници при рециклирането на отпадъци, съобщиха от РИОСВ-Пловдив. Те са изпълнили заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали – като хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата. Тези общини са членове на Регионално сдружение Шишманци и преработват отпадъците в депото в с. Шишманци. Община Брезово е със степен на рециклиране 67 процента, Марица – 32 на сто, Пловдив – 50 на сто и Раковски – със 71 на сто. Процентът на степента на рециклиране е висок поради високия коефициент на полезно действие на сепариращата инсталация и тази за биологично разграждане по закрит способ, казват от РИОСВ. Битовите отпадъци, които не подлежат на последващо оползотворяване, се депонират, като това количество е до 30 процента от постъпилите отпадъци. Изпълнението на целите дава право на общините да поискат от РИОСВ – Пловдив възстановяване на 50 процента от отчисленията, заплащани за депониране на отпадъци. Това желание вече е изразено от администрациите на Брезово, Марица и Раковски, като ще им се възстановят 50 на сто от платените за 2015 г. отчисления. Община Пловдив е подала до 30.11.2014 г. мотивирано заявление за изпълнение на целите за 2015 г., в резултат на което заплаща намален размер на отчисления. Законът за управление на отпадъците въвежда задължения в областта на разделното събиране на отпадъци и поетапно постигане на цели по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Следващият етап от изпълнението на целите предвижда до 1 януари 2018 г. най-малко 40 процента от общото тегло на материалите да се рециклира. Целта е да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи рециклирането и оползотворяването им.

https://www.ecomax.bg/

10.08.2017

www.plovdiv-online.com - Въздухът в Пловдив чист през лятото

Дирекция „Екология и управление на отпадъците" при Община Пловдив информира, че от началото на месец април няма регистрирани наднормени стойности по показатели фини прахови частици в атмосферния въздух на автоматична измервателна станция „Каменица", която отговаря на изискванията на градския фонов пункт за мониторинг на атмосферния въздух на територията на общината. Ежедневно дирекцията предоставя на гостите и населението на града информация за качеството на атмосферния въздух чрез официалната интернет страница на Община Пловдив http://www.plovdiv.bg/item/ecology/eco_bulletin. През летния сезон заради високите температури се създават предпоставки за възникване и бързо разрастване на пожари. Община Пловдив апелира към гражданите и гостите на града да бъдат със засилено внимание за недопускане възникването на пожари. В разгара на лятото и предстоящата подготовка за зимния сезон от дирекцията дават и някои съвети, които ще помогнат във въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици:. Горенето на сухи дърва ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици. За предпочитане е те да се оставят да изсъхнат по естествен път за около година. За домакинствата, които се отопляват на дърва, е важно условие горенето на сухи дърва, защото така те са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се постигне желаният комфорт на отопление от населението. Почистването на комините всяка година също спомага за намаляване на концентрациите на замърсители в населените места, като по този начин се подпомага доброто естествено разсейване на газовете. Въздухът ще се замърсява по-малко и при използването на висококалорични въглища за отопление. Те имат ограничено съдържание на сяра и пепел и макар да са по-скъпи, отделят повече топлина и желаната температура се постига с изгарянето на по-малки количества. По тази причина цените им стават съпоставими с тези на нискоенергийните въглища. „При покупка на въглища е добре да поискате от продавача сертификат за калоричността им", съветват експерти от дирекция „Екология и управление на отпадъците" при Община Пловдив. Община Пловдив приветства всяка проявена гражданска инициативност с цел осигуряване на чиста градска среда. Правилното отношение на всеки гражданин към дейностите, свързани с опазването чистотата на въздуха и факторите, които му влияят, определят неговото качество, което засяга всички. Усилията, положени от пловдивската общественост, съчетани с дейностите на институциите, ще допринесат за по-чиста околна среда, повишаване качеството на атмосферния въздух и подобряване качеството на живот.

https://www.ecomax.bg/

14.08.2017

24 Часа стр. 19 - Несебър скрива боклука под земята, чисти въздуха

Общината ще подменя настилки и тротоари в Стария град

Скриването на боклука под земята вместо използването на открити контейнери ще е най-новата придобивка за несебърци. За по-естетично и хигиенично общината възнамерява до края на годината да изгради на възлови места в града и съставните селища подземни съоръжения, в които гражданите да изхвърлят отпадъците си.

„В партньорство с „Регионално сдружение за управление на отпадъците Бургас" участваме и в проект за изграждане на анаеробна компостираща инсталация за биоразградими отпадъци, а отделно на територията на Претоварна станция за отпадъци в Несебър правим и сепарираща инсталация за разделното им събиране. Туризмът върви ръка за ръка с екологията и в тази насока сме съсредоточили усилията си по няколко проекта", заяви кметът на Несебър Николай Димитров.

Другият проект бил свързан с чистота на въздуха, който цели да сведе до минумум запрашаването. Работи се и по локални водни проекти в по-малките населени места.

За да стане още попривлекателен Старият Несебър, общината ще подменя уличните и тротоарни настилки на ул. „Месамбрия", „Митрополитска" и част от „Мена" в партньорство с Къркларели по линия на Програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество с Турция. Така ще се дообогати усещането за древния град с неговите обекти, които, макар и от различни времена, са обединени от дълбоката следа на историческата памет, заяви кметът.

В партньорство с Одрин на знакови паметници в града ще се монтират 3D прожекционни системи и павилиони с актуални туристически маршрути, които ще се рекламират с уебстраница, смартприложения и видеоклипове.

Общината ще кандидатства за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство и за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище в Несебър и изграждане на закрити лодкостоянки в Равда. Подготвят се и редица проекти за спорната инфраструктура с европейски пари.

https://www.ecomax.bg/

08.08.2017

www.btvnovinite.bg - „Полимери“ – отровни вещества, пробиви в съоръженията и обвинения между власт и собственик

Държавата плаща 15 млн. лева, за да обезопаси токсично химическо вещество в частния завод „Полимери“ в Девня. Той фалира преди пет години, но на територията му има огромно количество опасни отпадъци. В резервоарите на завода има близо 3000 тона трихлоретан, които при инцидент могат да предизвикат невиждана екологична криза в района. Съоръженията са изградени преди близо 30 години, като временен вариант, за съхранение на токсичното вещество. Според специалистите то може да престои вътре още максимум година. Преди 1989 г. в „Полимери“ работят над 3000 души. В момента от завода е останало само токсичното вещество. Заради пробиви на резервоарите няколко пъти в последните години в Девня беше обявявано бедствено положение . „По-голямата част от количеството, което е тук, е произведено след приватизацията, т.е. от фирмата, която е стопанисвала „Полимери“, обясни областният управител Стоян Пасев. През 1998 г. „Полимери“ е приватизирано от дружеството на бизнесмена Николай Банев. Днес премиерът Бойко Борисов определи тази приватизация като разбойническа. „Всичко това е разграбено, а собствениците му имат мерцедес и майбах. Активите отиват за частниците, а вредният отпадък и утилизацията остава за данъкоплатеца. Добре ли е?“, попита той. „Заводът влиза в несъстоятелност с активи от над 200 млн. Вероятно някой много сериозно е заблудил премиера Бойко Борисов. Количеството трихлоретан е същото такова, каквото е било, когато е приватизиран заводът“, каза по телефона за bTV Евгения Банева. Евгения и Николай Баневи: Има външни интереси да се ликвидира „Полимери”Акционерите посочиха, че нямат никакъв достъп до предприятието Преди години в завода е имало скъпа инсталация за утилизация на трихлоретан, купена по време на социализма за милиони долари. Тя обаче така и не е пусната. „И те, с цялото си нахалство, я продават в Румъния. Вземат и от нея парите и ни оставят само това“, каза още Борисов. Той заяви, че е убеден, че главния прокурор ще направи така, че разследването за ограбването на завода да не се води вече срещу неизвестен, а „срещу известен“ извършител. Сега държавата плаща милиони, за да обезвреди отпадъка в Западна Европа и после ще си търси парите. „Ще се наредим на опашката на всички кредитори“, прогнозира Пасев. От фирмата изпълнител са гарантирали, че всичкият трихлоретан ще бъде обезвреден за 10 месеца. Очаква се дейностите по обезопасяването на веществото да започнат до 2 – 3 месеца.

https://www.ecomax.bg/

14.08.2017

www.investor.bg - Жителите на Москва в битка срещу сметищата

Руската столица е заобиколена от 18 депа, където ежегодно се извърлят 11 млн. т боклук Москва е заобиколена от 18 сметища, където ежегодно се извърлят 11 млн. т боклук, пише Еuractiv. Ако президентът Владимир Путин смята да се кандидатира за президент през 2018 г., проблемът се очертава като значима тема на предстоящите избори. Жителите на Чехов, град на 50 км от Москва, мечтаят да пият незамърсена вода и да дишат свеж въздух. Градът е наследил името си от бележития автор на пиеси Антон Чехов, който е живял тук седем години и през този период е написал пиесата си „Чайка“. Сега градът е пълен с морски птици благодарение на сметището, което съсипва гледката край града. Гигантската планина от боклук е висока колкото огромна сграда. Тя е част от мрежа от сметища около Москва, която изненадващо събира 20% от боклука на най-голямата страна в света. По оценка на „Грийнпийс“ депата в Русия са с обща площ от 4 млн. ха или със същия размер като Швейцария. Над 90% от отпадъците в момента отиват към сметищата. В депата край Москва се изсипват 11 млн. т смет годишно, но 8 млн. от тях остават недекларирани, тъй като собственикът е неясен. Според последното изследване на Levada Institute, осъществено съвместно с WWF, 90% от руснаците смятат, че управлението на отпадъците е един от най-важните екологични проблеми на страната. Само 4% вярват, че държавата може да се справи с това. Все повече са протестите и демонстрациите заради растящото количество отпадъци. Вероятно Путин ще се кандидатира отново за президент догодина и въпросът се откроява като гореща тема за изборите. Той гледа на проблема сериозно и дори разпореди затварянето на депото в Кучино след оплаквания от жителите заради гигантските му размери. Създаденото през 1964 г. сметище е толкова голямо, че дори може да бъде видяно от Космоса. През 2014 г. правителството затвори 21 от 39-те депа в Московска област, след като нов закон разпореди, че твърди битови отпадъци не може да бъдат трупани в застроени райони. Това означава, че, вместо на тези 21 депа, боклукът е пренасочван към Кучино. Оплакванията на местните жители са от миризмата и здравни проблеми, свързани с близостта на сметището и са отправени към Путин по време на традиционната пряка връзка, когато той отговаря на въпроси на граждани. Други живеещи близо до сметищата московчани организираха различни акции като блокиране на пътищата към депата с призиви да бъдат затваряни. Местен жител разказа, че той и децата му са болни заради депото, близо до което живеят, но настоя, че той и съмишлениците му ще продължат да се борят „както Дон Кихот с вятърните мелници“.

https://www.ecomax.bg/

 

07.08.2017

www.focus-news.net - Джордж Кремлис, ЕК: За обработката на отпадъчни води на България ще са й нужни около 5 млрд. евро., като може да разчитате на около 1 млрд. европейско финансиране

За обработката на отпадъчни води на България ще са й нужни около 5 млрд. евро., като може да разчитате на около 1 млрд. европейско финансиране. В момента кръговата икономика е ключов приоритет в ЕК за всички страни членки, не само в сферата на туризма. Това каза Джордж Кремлис, ръководител на отдел „Екологична оценка на въздействието на околната среда и политика на сближаване, Генерална дирекция Околна среда” в ЕК по време на дискусията „По-чист морски туризъм“ в Бургас, предаде репортер на Агенция „Фокус“ . Кремлис благодари за поканата и заяви, че в България се чувства като у дома си, особено в Бургас- несъмнено зелен град. „Бургас е не просто географки привилегирован, има и привилегията да има чудесен мениджърски екип, които си вършат добре работата. Като част от така да се каже европейското море, част от ЕС, Черно море извлича всички ползи от финансирането и всичко останало, което предлага Съюза. Към черноморските води са приложими няколко изключително ключови директиви на ЕС, от които има единствено и само полза за крайбрежието“, заяви той. „Разбира е, България не е единствената страна на Черно море, има и страни, които не са членки на ЕС. Не трябва да забравяме натиска, така да се каже, например от Дунава. Всичко това води до факта, че трябва да се преразгледа Букурещката конвенция. За вас туризма безспорно се превръща в заместител на тежката промишленост, в това отношение се нуждае от много сериозна реклама“, уточни Джордж Кремлис и допълни, че българският министър на туризма Николина Ангелкова работи неуморно за това от дълго време. „Модата в Европа е да се налага кръговият затворен, в добрия смисъл на думата, туризъм, да се въведат устойчиви модели за развитие на туризма. Всъщност в момента кръговата икономика е ключов приоритет в ЕК за всички страни членки и не само в сферата на туризма“, поясни той. „За съответната страна, особено в Черноморския регион управлението на отпадъците е от огромна важност. До колкото имаме информация, която не включва пряко България, но големите хотели от типа ол-инклузив генерират около 2 кг отпадъци на ден за всеки гост, което е значително повече от тези, които не са гости на такъв хотел“, коментира Кремлис, като поясни, че от тези отпадъци около 60% са биоразградими, а 40% са опаковки, бутилки и т.н. „Много важно е да гарантираме разделянето на отпадъци още в самото начало в хотелите. Не поставям под съмнение това, което се прави категорично в това отношение в Бургаска област, трябва да бъдат обхванати много категорично хотелите при самото начално ниво“, поясни той. „При въвеждането на тази кръгова икономика вече на отпадъците няма да се гледа в никакъв случай просто на отпадъци, на които основната цел е да бъдат заровени някъде. Целите на европейско ниво са това заравяне да се снижи максимум до 10 %“, каза още Джордж Кремлис. По думите му ако се въведе наистина такава действаща система, всички отпадъчни продукти вече ще може да се възприемат като вторични, за които да се намери директна, непосредствена употреба и полза. „Хранителните отпадъци ще се прибират директно от кухните на хотелите, като една част може да се поставя в контейнери под налягане. От друга да се получава биогаз и изобщо това ще има пряк положителен ефект върху самото хотелиерство. Включително ще се появят нови работни места и фирми, които да се занимават с мениджмънта на тези хранителни отпадъци“, заяви Кремлис. „Наясно сме на ниво министерство в България за добрите практики, които съществуват в ЕС в това отношение. В Кипър вече действат мобилни съоръжения, които отиват при съответните хотели и това рециклиране се осъществява на място“, добави Джордж Кремлис. „Какво да кажа за отпадните води, естествено един турист като си взема два или три пъти на ден душ, това увеличава много сериозно отпадните води. Канализационните съоръжения имат нужда от поддръжка и надграждане навсякъде, но особено в крайбрежните зони“, коментира Джордж Кремлис. По думите му Черно море специално се нуждае от планове за третично третиране на отпадните води поради своя характер. „При тази затворена кръгова икономика отпадните води в никакъв случай не трябва да остават отпадни води, те трябва да се върнат обратно в обръщение и да бъдат използвани отново. Разбира се, като говорим за нашата работа в момента в ЕК в тази посока, разработваме стратегии за използването на тези води. Нямам предвид за пиене, но например за измиване на плавателни съдове, за селскостопански цели“, поясни той. Джордж Кремлис уточни, че твърдите утаяващи се отпадъци при преработката на водата също мога да влязат в употреба, разбира се, при условия, че не съдържат например тежки метали или радиоактивни вещества. „Доколкото разбирам в България просто няма такова нещо. Пак да повторя, че за нас в ЕК водите са безспорен приоритет и нека да не забравяме, че са напълно възможни неблагоприятни климатични промени, при които просто ще има сериозен недостиг на води. Ясно е, че е нужно европейско финансиране, но поради Брекзит и всякакви други възможни икономически фактори, по-скоро се очертава ,че следващият финансов период ще бъде по-ограничен“, каза още той. „За да ви дам конкретен пример, приблизителните изчисления са, че на България за справяне с тези проблеми с водите ще са нужни около 5 млрд. евро. От тях на около 1 млрд. може да разчитате чрез европейско финансиране, не повече. При това положение е много важно процесът да започва отдолу нагоре, т.е. от общините и да се движи към националното ниво и навсякъде да бъдат съвсем ясно начертани приоритетите. Като отговарящ за България, разбира се, аз ще правя всичко възможно да ви бъда максимално полезен, включително от гледна точка на фондовете. Убеден съм, че трябва много сериозно да работите на вашето си ниво за подобряването на качеството на туризма“, обясни Джордж Кремлис.

https://www.opasniotpadaci.com/

10.08.2017

www.news.data.bg - Интерпол иззела 1,5 милиона тона опасни отпадъци

Международната полицейска организация Интерпол извърши голяма операция за борба с незаконни отпадъци, замърсяващи околната среда. Централата на Интерпол във френския град Лион съобщи днес, че в хода на операцията са били иззети 1,5 милиона тона отпадъци, предназначени за нелегален превоз в различни страни, предаде ТАСС. "Операцията демонстрира нагледно какви резултати е възможно да се постигнат със съвместни действия за откриване и възпрепятстване на престъпни действия в областта на замърсяването на околната среда", посочи организацията в комюнике. Операцията, наречена "Тридесет дни действие", е била проведена от 1 до 30 юни и в нея са участвали полицейски служби на 43 държави, отбелязва БТА. Открити са 85 склада, където е имало над един милион тона отпадъци, и са констатирани нарушения от углавен или административен характер от страна на 326 души и 244 компании. Иззетите незаконни отпадъци са в по-голямата си част електроники и метали, предимно от автомобилната индустрия, уточни Интерпол, цитирана от Франс прес.

https://www.opasniotpadaci.com/

06.08.2017

www.bnr.bg - Бургас ще кандидатства за инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци

Инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци да бъде изградена в Бургас. За това ще кандидатства местната Регионална система за управление на отпадъците. Темата бе коментирана на кръгла маса в морския град. Община Бургас в момента изучава опит в тази посока, уточни кметът Димитър Николов. Бъдещата инсталация ще обслужва и общините Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, поясни заместник-екологичният министър Красимир Живков. Бургас е регион, в който може да се реализира успешно подобна инициатива, добави председателят на екологичната комисия в парламента Ивелина Василева. Количествата отпадъци с хранителен произход на територията на региона са 39 хиляди тона годишно. Това е сериозно количество. Подобна инсталация би намалила депонираните битови отпадъци в общините с над 12 процента. https://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2017 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano