Мисия и ценности на Екомакс ООД
Начало / Фирмен профил / Мисия и ценности
Мисия и ценности
Симбиозата "човек-природа" може да бъде постигната по пътя и с инструментите на "бизнеса" и ние се чувстваме призвани да намерим и внедрим в практиката, модерни и устойчиви решения на съвременните екологични проблеми

Мисия и ценности на Екомакс ООД

ЕКОМАКС е хармонично цяло от личности с различни професии и интереси, обединени в екип, които осъзнават непрекъснато нарастващата важност на проблема с опазването на околната среда, в регионален и в глобален мащаб.

Екипът на ЕКОМАКС, изповядва идеята, че симбиозата "човек-природа" може реално да бъде постигната по пътя и с инструментите на "бизнеса" и се чувства призван да намери и внедри в практиката, модерни и устойчиви решения на съвременните екологични проблеми. Едновременно с това тези решения трябва да са икономически обосновани, както за фирмата, така и за нейните клиенти и трябва да допринасят пряко за техния просперитет като търговски дружества.

Фирма ЕКОМАКС е избрала да се развива активно в областта на управлението на отпадъци и в екологичния инженеринг като инвестира и реинвестира в печеливши начинания, водещи от своя страна до рационално използване на ограничените природни ресурси и/или до предотвратяване на негативното въздействие от човешката дейност върху околната среда.

ЕКОМАКС разбира, че генерирането на отпадъци е сериозен проблем и отговорност на всеки човек и на всяка организация, а оползотворяването-рециклирането е най - доброто решение на този проблем.

В тази връзка, ЕКОМАКС насочва усилията си да предложи най-добрите решения на проблемите, свързани с отпадъците като създава повече и по-достъпни възможности за всеки, да се включи активно в процеса на рециклиране като по този начин даде своя личен /или колективен/ принос за опазването на околната среда.

Мисия и ценности на Екомакс ООД
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano