Рециклиране на кабели

Дружеството ЕКОМАКС ООД е специализирано в рециклиране на кабели. Дружеството преработва медни и алуминиеви кабели като извлича цветните метали като мед, алуминий, олово и др.
Фирмата направи инвестиции в машини и закупи линия за обработка на телефонни-комуникационни кабели и кабели със сечение под 1мм. Капацитетът на обработващата линия е 2500 кг. дневно като получения меден "гранулат" е с високо качество, а загубите при преработката са минимални.

Разбира се, освен телефонни и комуникационни кабели, дружеството обработва и добива метали и от силови кабели, при изгодни за клиента условия и в кратък срок.

На своите фирмени клиенти в страната, ЕКОМАКС ООД има възможност да предложи комплексно изкупуване на всички видове кабели и проводници, както и други метални и неметални вторични суровини, в това число и "от място" като предостави за ползване специализирани "мултилифт" контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, които ще бъдат с различен цвят и обем, за да са пригодни за различните типове вторични суровини, както и с цел максимално да се улесни ползването им от клиентите на фирмата.

Специализираните контейнери придават прегледен вид на площадките, където се съхраняват отпадъци и улесняват контрола по периодичноста, количеството и типа вторични суровини, които се акумулират и респективно предават за рециклиране. Съдовете се извозват своевременно от служители на ЕКОМАКС ООД, със специализирана техника като за отпадъците-вторичните суровини, клиентите получават най-добрите пазарни цени.

В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в "Контакти".
Рециклиране на кабели
Преработка кабели и проводници
Изкупуване и рециклиране кабели и проводници
Преработка телефонни-комуникационни кабели и проводници