Изкупуване / Рециклиране на стари МПС

ЕКОМАКС ООД е една от малкото фирми в страната, която разполага с Център за Разкомплектоване на Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства/ЦРИУМПС/. Дружеството приема в своята база в гр.Шумен бракувани и излезли от употреба МПС като заплаща за тях възможно най-високата пазарна цена.
Фирмата изготвя и необходимите документи по дерегистрация на автомобила пред КАТ.
Като допълнителна услуга, фирмата предлага на своите клиенти и репатриране на излезлите от употраба МПС от място, посочено от клиента, със собствен на фирмата специализиран автомобил и подготвен екип.
В случай, че клиента желае да запази части от предаваното МПС, екип от автомонтьори извършва демонтажа като само ненужното се предава за рециклиране.
Фирмата разполага с три площадки за търговия с вторични суровини, които се намират в градовете Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав. Площадките са оборудвани със съвременни електронни везни, в това число автомобилни, което гарантира максимална точност при изкупуването на вторични суровини.
Изкупуване на МПС
Изкупуване на стари МПС
Дерегистрация, репатриране на МПС
Рециклиране на стари МПС / моторни превозни средства /, дерегистрация, репатриране, рециклиране