Цветни метали – мед, алуминий, бронз, месинг, никел, цинк, олово, калай и др.

Гамата на търгувания скрап от цветни метали е широка. Дружеството търгува не само с металите в чист вид, но и с техните сплави. Фирмата изкупува също и съоръжения и изделия, които имат части, съставени от цветни метали, които подлежат на демонтаж и/или обработка.
Дружеството търгува със следните позиции вторични суровини, но не единствено:

    1. мед – проводници, профили, тръби, ламарина, изделия, стружки и т.н., както и разнообразни продукти от сплави на медта;
    2. алуминий - проводници, профили, тръби, ламарина, фолиа, изделия, стружки и т.н., както и разнообразни продукти от сплави на алуминия;
    3. месинг и бронз - профили, тръби, ламарина, изделия и детайли, заготовки, стружки и т.н., както и други разнообразни продукти, с наличие в тях на части и детайли от месинг и бронз;
    4. цинк – аноди, катоди, и т.н., както и изделия от и/или съдържащи цинк;
    5. магнезий - изделия от и/или съдържащи калай;
    6. олово – оловни акумулатори от всякакъв вид, кабелно и печатарско олово, и т.н., както и изделия от и/или съдържащи олово;
    7. калай – изделия от и/или съдържащи калай;
    8. никел – никелови аноди, катоди, тръби, профили, ламарина, и други изделия съдържащи никел – "неръждавейка", стружки от сплави на никела, както и други разнообразни продукти, с наличие в тях на части и детайли от никел;
    9. освен описаните по-горе "традиционни метали", дружеството работи и със следните видове метални отпадъци и сплави, а именно: титан, хром, волфрам и други.


В случай, че разполагате с отпадъчни метали, които не са описани в текста по-горе, моля, свържете се с нас за да Ви предложим персонални условия за работа.
В случай, че желаете да станете наш клиент и/или Ви е необходима допълнителна информация, моля, свържете се с нас на координатите, посочени в "Контакти".
Цветни метали
 
Скрап от цветни метали - мед и алуминий – проводници, профили, тръби, ламарина, изделия, стружки
Рециклиране - месинг и бронз, цинк, магнезий, олово, калай, никел
Специални цветни метали и сплави - титан, хром, волфрам